Keravalainen Anne Karjalainen nimetty valmistelemaan vähimmäistoimeentulosta lausunnon

Euroopan unionin alueiden komitean jäsen, keravalainen kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu Anne Karjalainen (sd.) on nimitetty valmistelemaan lausunnon vähimmäistoimeentulosta. Euroopan unionin komissio kehottaa jäsenvaltioita nykyaikaistamaan vähimmäistoimeentulojärjestelmiä vähentääkseen köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä Euroopassa.

”Tällä hetkellä Euroopassa keskustellaan erityisesti energian hinnan noususta, mikä lisää energiaköyhyyttä”, toteaa Karjalainen.

Euroopan unionin tavoitteena on vähentää syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten määrää 15 miljoonalla eurooppalaisen sosiaalisten oikeuksien toimintasuunnitelman mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Suomi on asettanut kansalliseksi tavoitteekseen vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden määrää 100 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä.

Karjalainen on valmistellut vuosina 2020-2021 sosiaalisten oikeuksien toimintasuunnitelmasta lausunnot sekä komissiolle että puheenjohtajavaltio Portugalille. Toukokuussa 2020 Karjalainen osallistui alueiden komitean edustajana Porton sosiaalihuippukokoukseen.

Nyt valmistelussa olevan lausunnon lähetekeskustelu käydään joulukuussa ja lopullinen hyväksyntä on alueiden komitean helmikuun täysistunnosssa Brysselissä. Lausunnon asiantuntijana toimii sosiaalipoliittinen asiantuntija Outi Vilen.

=========

Lisätietoja: Anne Karjalainen, gsm +35850530744, anne.karjalainen@kerava.fi

Alueiden komitea osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista kuten kunta-alaa koskevista direktiiveistä. Alueiden komiteassa on 350 jäsentä Euroopan unionin kaikista jäsenmaista. Suomen valtuuskunnassa on 8 jäsentä sekä Ahvenanmaan edustaja.
www.cor.eu