Kerava kuuluu kaikille – Valtuustoaloite sukupuolisensitiivisyyden edistämiseksi Keravalla

Keski-Uudenmaan Pride-juhlaa vietettiin ensimmäistä kertaa Keravalla 26.8.2023. Tapahtumakokonaisuuteen kuului kulkueen ja juhlan lisäksi erilaisia tilaisuuksia, joissa sateenkaarevien ihmisten ääni tuli kuuluviin. Kuulemisen lisäksi on aika siirtyä tekoihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmän mukaan sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa eri sukupuoliin kulttuurisesti ja sosiaalisesti liitettyjen oletusten, ennakkoluulojen ja käsitysten tunnistamista arkisessa toiminnassa ja puhetavoissa. Sukupuolisensitiivisyys on myös sukupuolistereotypioiden tunnistamista ja niiden kriittistä arviointia sekä tietoisuutta sukupuolen moninaisuudesta.

Nuorten kokemuksien mukaan sukupuolisensitiivisyyden huomioiminen ja siihen liittyvä osaaminen on Keravalla lisääntynyt viime vuosina, mutta siitä huolimatta parantamisen varaa on paljon. Sukupuolisensitiivisyys ei tarkoita sukupuolten erojen häivyttämistä tai huomiotta jättämistä. Sukupuolisensitiivisyydessä huomioidaan sukupuolien moninaisuus ja se, että jokaisella tulee olla oikeus olla itsensä. Sukupuoli ei ole jaettavissa kahteen toisistaan selkeästi erottuvaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Tästä huolimatta esimerkiksi kouluissa perinteinen sukupuolittunut jako tyttöjen ja poikien ryhmiin on arkipäivää.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Keravan henkilöstöä koulutetaan sukupuolisensitiivisyyden huomioimiseen. Tämän lisäksi sukupuolisensitiivisyys tulee huomioida myös julkisten tilojen suunnittelussa ja kaupungin käytössä olevissa julkisissa tiloissa tulee olla sukupuolineutraali wc-tila.

Sukupuolisensitiivisyyttä edistävien toimenpiteiden suunnittelussa tulee tehdä kiinteää yhteistyötä Keravan nuorisovaltuuston ja vaikuttamistoimielinten kanssa.

Keravan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

SDP Keravan väki koolla 12.8.

 SDP Keravan väki oli tänään runsaslukuisesti koolla, kun pohdimme jäsenseminaarissamme mennyttä ja tulevaa.

Eduskuntavaaleissa pikakampanjapyrähdyksen tehnyt Nina Korventaival pohdiskeli vaalipäällikkönsä Nelli Niemelän kera vaalityötä ja yhdessä tutustuttiin äänestysaluekohtaisiin tuloksiin. Paljon ideoita jäi saaliiksi ryhmätyöstä seuraavia vaaleja varten.

Ajankohtaisia kaupungin asioita käytiin läpi ”Mikä minulle on tärkeää?” harjoituksen kautta. Arkisia asioita nousi esille ja sitä kautta myös paljon kehitettäviä asioita; mm. miten turvaamme laadukkaan opetuksen kouluissa tai miten voisimme lisätä yhteisöllisyyttä ja kylähenkeä.

Mukava ja antoisa päivä kaikille, erityiskiitos kaikille ensimmäistä kertaa demaritapahtumassa mukana olleille🌹

Koulutuksen kansainvälisyys on Suomen etu

Kokoomuksen kansanedustaja Jarno Limnell kantoi huolta suomalaisen koulutuksen kansainvälisyydestä ja työperäisen maahanmuuton tulevaisuudesta (KU 23.7.2023).

Huoli on aiheellinen. Syntyvyys Suomessa on alentunut. Monilla elinkeinoelämän aloilla esiintyy pulaa työvoimasta. Nykyisen hallituksen tavoitteena on vähentää korkeakoulujen rahoitusta. Korkeakoulujen tulisi korvata vähentynyt rahoitus mm. ulkomailta Suomeen tulevien opiskelijoiden lukuvuosimaksuja korottamalla.  Tuoreet selvitykset ja kesän aikana käyty keskustelu rasismista ovat epämiellyttävällä tavalla tuoneet esiin ahdasmielisiä näkemyksiä maassamme.

Suomessa on korkeatasoinen koulutus, joka on kiinnostanut myös ulkomaalaisia opiskelijoita. Meillä on erityistä koulutusta, vaikkapa ammatillinen opettajankoulutus, jota on viety taloudellisesti ja eettisesti kestävällä tavalla ulkomaille.

Hallitusohjelmassa todetaan, että työvoimapulaan vastataan mm. lisäämällä maahanmuuttajien osallistumista työelämään.  Suomen kansainvälistä vetovoimaisuutta on parannettava luomalla positiivista maakuvaa.

Suomen kiinnostavuuteen työpaikkana ja opiskelumaana tulee edelleen kiinnittää huomiota. Joskus ulkomailla käydessäni Suomesta kiinnostunut opiskelija on kysynyt, onko Suomi turvallinen maa ja esiintyykö maassa rasismia. Olen vastannut, että Suomi on turvallinen maa, yhteiskunta toimii ja että rasismiin liittyviä ilmiöitä esiintyy vähän. Toivon todella, että jatkossakin voin kertoa tuollaisen totuuden.

Jari Laukia, FT, Kerava