Tarkastuslautakunnan jäsen Leena Harjula-Jalonen on tehnyt Kerava turvalliseksi asua ja elää -aloitteen. Harjula-Jalonen toivoo, että Keravalle luodaan turvallisuusstrategia yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tämän lisäksi, vuosittain, kaupungin toimesta annettaisiin turvallisuusselonteko valtuuston käsiteltäväksi.

Aloite julkaistiin 12.5., se keräsi 142 allekirjoitusta ja on lähetetty kuntaan 13.11.2021.

Kuntalaisaloite: Kerava turvalliseksi asua ja elää

Keravan turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen on tullut huomattavaa alenemista. Keravan turvallisuus on huonontunut oleellisesti viime vuosina. Rikollisuus, ryöstöt ja pahoinpitelyt ovat lisääntyneet. Huumeet ovat osana kaupunkikuvaa. Nuorten ja lasten turvattomuus ovat lisääntyneet.

Toimenpiteinä, Keravan kaupungin on lisättävä resursseja turvallisuuden lisäämiseen ja luoda sosiaalisesti turvallinen elinympäristö, joka ehkäisee rikoksia ja ilkivaltaa.

Lisäksi, Keravan tulee huomioida ympäristön rakentamisessa turvallisuutta tukevia ratkaisuja.

Katso myös nämä: