Jari Laukia: Lapset ja nuoret eivät saa unohtua hyvinvointialueilla

Vuosien 2022 ja 2023 aikana Suomessa toteutetaan historiallinen hallinnollinen uudistus.

Maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joiden keskeinen tehtävä on tuottaa alueen asukkaille hyvät ja tehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vastata alueen pelastustoimesta.

Hyvinvointialueen toiminnasta päättävät 23. tammikuuta 2022 valittavat aluevaltuustot. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta alkaen.

Hyvinvointialueen toiminta koskettaa kaikkia alueen asukkaita, myös lapsia ja nuoria. Monet lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.

Esimerkiksi kouluterveydenhoito, koulupsykologit ja kuraattorit siirtyvät hyvinvointialueelle. Koulut puolestaan kuuluvat jatkossakin kunnan koulutoimen vastuulle.

Myös perhepalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä vammaispalelut siirtyvät hyvinvointialueen hoidettavaksi.

On olennaisen tärkeää, että nämä palvelut jatkossakin järjestetään lähellä nuoria kuntien koulutaitoksen, kuntien muiden viranhaltijoiden ja hyvinvointialueen yhteistyössä. On kyse lasten ja nuorten tulevaisuudesta.

Hallinnollinen uudistus sattuu pandemian vuoksi hankalaan aikaan. Pandemia näyttäsi lisäävät sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erityisen tuen tarvetta lasten, nuorten ja perheiden piirissä.

Kahden itsenäisen toimijan, hyvinvointialue ja kunta yhteistyö lasten ja nuorten palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää.

Tämä vaatii uudenlaisia hallinnollisia raja-aitoja ylittäviä toimintamalleja, toiminnan organisointia ja ennakkoluulotonta johtamista sekä kunnissa että muodostuvissa hyvinvointialueissa.

Uudenlaisiin toimintamalleihin kannattaa mahdollisuuksien mukaan valmistautua hyvissä ajoin etukäteen, jotta palvelut pystytään laadukkaasti ja hyvin toteuttamaan heti vuoden 2023 alusta alkaen.

Jari Laukia

FT, aluevaaliehdokas (sd.)

Kerava

Toimenpidealoite: Järjestöjen avustukset selvitykseen

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.12.2021 nousi esille keravalaisille tärkeän vapaaehtoistoimintaa koordinoivan ja vapaaehtoisia kouluttavan Talkoorenkaan toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ensi vuonna. SDP:n valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että kaupunki tukee arvokasta vapaaehtoistyötä.

Tämän takia SDP:n valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa toimenpidealoitteen vapaaehtoistyötä koordinoivien järjestöjen avustusten selvittämiseksi.

SDP:n valtuutetut kannattivat yksimielisesti vasemmiston jättämää toimenpidealoitetta koronasta toipumisen suunnitelman laatimiseksi kevään 2022 aikana. Kyseessä on tärkeä toimenpidealoite, johon SDP:n valtuustoryhmä olisi liittynyt, mikäli se olisi kokouksessa ollut mahdollista.

Valtuustoryhmän puheenvuoro

Eilen kokoontui Keravan kaupunginvaltuusto talousarviokokoukseen.

Demareiden valtuustoryhmän vetäjä Niina Saarisen puhe:

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja keravalaiset!

Jo keväällä kunnallisvaaleihin ehdokkaaksi asettuessamme tiesimme, että tästä valtuustokaudesta tulisi vaikeiden päätösten valtuustokausi. Kaupungin talous oli saatava tasapainoiseksi, eikä koronan aiheuttamia kustannuksia tulisi kaataa kuntalaisten maksettavaksi suurilla veronkorotuksilla. Siksi päätettiin perustaa sopeuttamistyöryhmä, joka käsittelisi sopeuttamistoimia, joista kaupunginhallitus tekisi esityksen valtuustolle.

Nyt on saatu selvitystyöt valmiiksi ja valtuusto tekee päätöksen asiasta tässä kokouksessa. Sopeuttamistoimet eivät ole koskaan mukavia päätöksiä kenellekkään.

Sopeuttamistoimien listalla oli paljon asioita, joista saimme kuitenkin karsittua paljon pois, kuten esimerkiksi luokkakokojen kasvattamisen, kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttamisen sekä terveydenhoidon asiakasmaksujen nostamisen.

Tässä oli nyt vain muutamia nostoja näistä listalta pois saaduista asioista. SDP:n valtuustoryhmä ei ollut valmis nostamaan sekä kiinteistöveroa, että kunnallisveroa. Se olisi ollut kuntalaisia kohtaan kohtuuton korotus. Siksi olemme allekirjoittaneet ryhmien välisen sopimuksen vuoden 2022 talousarviosta.

Monia hyviä asioita saatiin myös eteenpäin eli Keravan ja Sipoon monitoimihallin suunnittelu etenee. Marttilan tehostetun palveluasumisen hanke toteutuu. Keskustan vanha päiväkoti myydään vanhusten palveluasumiseen. Joustavaperusopetus, eli Jopoluokkia ei lakkauteta vaan niiden rinnalle tulee Teppo työelämäpainotteinen opetus. Sekä hoitajamitoitus saatiin nostettua 0,65.

Toivomme myös, että jatkossa Häkin kaavaa mietitään siten, että Häkki voisi edelleen toimia nuorten, vanhuksien, yhdistysten ja vaikka yksityisten perhepäivähoitajien kohtaamispaikkana. Paljon on vielä valtuustotyötä jäljellä. Olemme vasta tämän valtuustokauden alussa. Kiitän kaikki virkamiehiä ja poliittisia puolueita hyvästä yhteistyöstä! Iso kiitos kuuluu kaikille kaupungin työntekijöille tässä haastavassa korona-ajassa työskentelystä!

SDP:n valtuustoryhmä toivottaa teille kaikille oikein hyvää joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2022!

Aloite turvallisuuden edistämiseksi etenee

Tarkastuslautakunnan jäsen Leena Harjula-Jalonen on tehnyt Kerava turvalliseksi asua ja elää -aloitteen. Harjula-Jalonen toivoo, että Keravalle luodaan turvallisuusstrategia yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tämän lisäksi, vuosittain, kaupungin toimesta annettaisiin turvallisuusselonteko valtuuston käsiteltäväksi.

Aloite julkaistiin 12.5., se keräsi 142 allekirjoitusta ja on lähetetty kuntaan 13.11.2021.

Kuntalaisaloite: Kerava turvalliseksi asua ja elää

Keravan turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen on tullut huomattavaa alenemista. Keravan turvallisuus on huonontunut oleellisesti viime vuosina. Rikollisuus, ryöstöt ja pahoinpitelyt ovat lisääntyneet. Huumeet ovat osana kaupunkikuvaa. Nuorten ja lasten turvattomuus ovat lisääntyneet.

Toimenpiteinä, Keravan kaupungin on lisättävä resursseja turvallisuuden lisäämiseen ja luoda sosiaalisesti turvallinen elinympäristö, joka ehkäisee rikoksia ja ilkivaltaa.

Lisäksi, Keravan tulee huomioida ympäristön rakentamisessa turvallisuutta tukevia ratkaisuja.

Lisää ehdokkaita aluevaaleihin

Uudenmaan Sosialidemokraattien piirihallitus nimesi lisää aluevaaliehdokkaita kokouksessaan 23.11.2021. 

Keravalta uudet nimet ovat

 • Jari Laukia 63v, ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja, FT
 • Eija Ruusu 50v, sosiaaliohjaaja

Lue uutinen kokonaisuudessaan täältä.

Aiemmin ehdolle asetetut keravalaiset ovat

 • Leena Harjula-Jalonen 66v, FM, toiminnanjohtaja
 • Ville Hoikkala 45v, lakimies
 • Anne Karjalainen 51v, rehtori, kaupunginvaltuuston puheejnohtaja
 • Nina Korventaival 46v, toiminnanjohtaja, sosionomi YAMK
 • Nelli Niemelä 44v, kasvattaja ja tyttötyön kehittäjä/Sosionomi (amk)
 • Heli Nykänen 48v, FM, luokanopettaja
 • Niina Saarinen 51v, rehtori
 • Kim Savolainen 51v, kivi- ja asvalttityöntekijä, kaupunginvaltuutettu
 • Sini Syrjäläinen 37v, sairaanhoitaja, kätilö AMK
 • Wilen Päivi 59v, VET- Perhepsykoterapeutti/Kriisi ja traumaterapeutti

SDP lähtee Vantaa-Kerava-aluevaaleihin palvelut edellä

Suomalaiset luottavat sosialidemokraattien kykyyn ylläpitää hyvinvointivaltiota. Siksi demarit lähtevät nyt ensimmäistä kertaa järjestettäviin aluevaaleihin lupauksella siitä, että kannamme vastuumme myös sote-hyvinvointialueella. 

”Uudessa tilanteessa ollaan, kun Vantaa ja Kerava muodostavat yhteisen hyvinvointialueen. Onneksi meillä on tiivis yhteistyö keravalaisten kanssa ja vaalityö on saatu jo hyvään käyntiin”, kiittelee Vantaan Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Tarmo Parviainen. 

”Me demarit haluamme alueen kaikille asukkaille turvaa ja annamme lupauksen palvelujen toimivuudesta riippumatta siitä, mikä taho ne järjestää. Kuntalaisen ei tarvitse pohtia, saako apua, jos sille on tarvetta. Silloin kun on hätä, hoitoa on saatava heti. Kiireettömänkin hoidon tarve on todellinen ja lääkäriin on päästävä viimeistään viikon kuluessa”, linjaa Keravan valtuuston puheenjohtaja Anne Karjalainen.

”Hyvinvoivat vanhemmat ovat lapselle paras suoja. Alueelliset perhekeskukset monipuolisine palveluineen tarjoavat myös alan järjestöjen ja seurakuntien matalan kynnyksen toimintaa. Jokaisella pitää olla oikeus toisen ihmisen seuraan. Ja tämä koskee erityisesti meidän ikääntynyttä väestöämme. Jos kotona ei enää pärjää, läheisyys toteutuu vanhustenkeskuksissa ja hoivakodeissa. Vanhus on tärkein, ei järjestelmä”, tiivistää vantaalaisen kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Säde Tahvanainen.

Vantaan ja Keravan yhteistä vaalityötä on suunniteltu ja ehdokashankintaa on tehty hyvässä hengessä. Työ on tuottanut tulosta ja Uudenmaan Sosialidemokraatit vahvistikin ylimääräisessä piirikokouksessaan 6.10. Vantaa-Kerava-aluevaalien ensimmäiset 75 ehdokasta, joista 65 on Vantaalta ja 10 Keravalta. Ehdokasjoukossa on mukana kokeneita päättäjiä, rivijäseniä, nuoria, ikääntyneitä, uusia kasvoja ja konkareita. 

Ehdokkaat löydät täältä

Eero Heinäluoma vieraili Keravalla

”Onpa ilo olla täällä tänään teidän kanssanne”, totesi europarlamentaarikko Eero Heinäluoma ravintola New Sherwoodissa. Kahvit ja pullat olivat tarjolla osana valtakunnallista SDP:n toimintapäivää ja Keravallakin oli #sdpliikkeellä.

Eero kertoi aluksi lyhyesti omia ajatuksiaan, kuten siitä, että läheisyyysperiaate on tärkeää. Se, että asioista päätetään mahdollisimman lähellä ihmistä. Pääpaino olikin kuitenkin kolmikymmenpäisen yleisön kysymyksissä. Ja niitähän riitti. Puhuttiin aluevaaleista ja niissä mukana olevista ehdokkaista, hiilineutraaliudesta ja sen hinnasta, kunnallisen päätöksenteon haasteista otettaessa huomioon ympäristöasiat, energiantuotannosta, talouskurista ja -kasvusta, hävittäjähankinnoista ja saamelaisten asemastakin.

Yleisö oli aktiivinen ja kaikista huokui se ilo, joka jo pelkästä osallistumisesta syntyi.

Valtuustoaloite: Opasteet ajan tasalle Keravalla

Kerava on pyörä- ja kävelymatkan päässä monesta kohteesta, jonne ihmiset niin Keravalta, kuin naapurikunnista kulkevat autojen lisäksi myös pyörällä ja kävellen. Me paikalliset tiedämme missä on Tuusulan Rantatie ja missä päin Sipoo tai minne pitää lähteä, jos haluaa Kalevaan tai vaikkapa Aurinkomäelle, mutta uudet keravalaiset ja naapurikuntien asukkaat eivät tätä tiedä.

Palautetta tulee tasaisesti, että Keravalla on vaikea löytää paikkoja, koska opasteita on niin vähän. Kerava on kuitenkin mainio kohde pyöräillä ja kävellä niin Sipoosta, Järvenpäästä, Tuusulasta  kuin Vantaaltakin. Vieraalle ihmiselle opasteiden puuttuminen luo kuvan vaikeaselkoisesta ja vähän sisäänpäin kääntyneestä kaupungista, jossa ei keskustan lisäksi oikein muuta mainittavaa olekaan, ja tämähän ei ole totta. Omien kohteiden lisäksi meiltä kulkee helposti pyörällä tai kävellen naapurikuntienkin kohteisiin. Sähköpyöräilyn lisääntyessä kymmenien kilometrienkään matka ei ole mikään harvinaisuus.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet ehdotamme, että Keravan opasteet kevyelle liikenteelle kartoitetaan ja laitetaan ajan tasalle siten, että täällä on mukava myös uusien ihmisten kulkea paikasta toiseen ilman jatkuvaa reitin hakemista älypuhelimesta tai kartasta. Omalta osaltaan toimivat opasteet lisäävät mielikuvaa elinvoimaisesta Hyvän Elämän Kaupungista.

Keravalla 19.9.2021

3577 ääntä ja 12 valtuutettua

Vaalit on käyty ja äänet laskettu.

Me demarit saimme yhteensä 3 577 keravalaisen luottamuksen ja tällä kertaa se riitti kakkospaikalle. Työ paremman Keravan puolesta silti jatkuu.

Valtuuston valittiin ehdokkaistamme 12 valtuutettua
Samuli Isola, 479 ääntä
Anne Karjalainen, 420 ääntä
Markku Liimatainen , 386 ääntä
Airi Reen, 141 ääntä (uusi)
Päivi Wilen, 138 ääntä
Nelli Niemelä, 132 ääntä (uusi)
Cemal Dogan, 127 ääntä
Tero Arnberg, 98 ääntä (uusi)
Niina Saarinen, 97 ääntä
Kim Savolainen, 79 ääntä
Nina Korventaival, 74 ääntä
Sini Syrjäläinen, 72 ääntä

58 ehdokasta – löydä omasi

Sunnuntaina 13.6. ratkaistaan tulevien neljän vuoden suunta Keravalla. Sinä päätät kuka saa päättää sinun arkeesi vaikuttavista asioista.

Me puolustamme tavallisen ihmisen Keravaa, lähipalveluita ja Keravan henkeä. Meille jokainen ihminen on arvokas ja läheinen. Meille hyvinvointi on yhteisvastuuta, se on sitä että jokainen saa oikeuden menestyä, mutta jokaista myös autetaan ja tuetaan.

SDP Keravan ehdokkaat löydät osoitteesta https://crossmedia.fi/Vaaligalleria

👉 Vaalipäivänä saat äänestää vain siinä äänestyspaikassa, jonka vaaliluetteloon sinut on merkitty äänioikeutetuksi.

👉 Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20.

👉 Voit hakea oman äänestyspaikkasi sijainnin osoitteesta https://www.aanestyspaikat.fi/