Keravan Demarien puheenjohtajana jatkaa Kaisa Niskanen

Keravan Demarit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 24.11.2020 ajan hengen mukaisesti Teamsin kautta. Jäsenistöä saatiin mukavasti paikalle ja kokouksen aluksi kaupungin budjettineuvotteluja avannut valtuustoryhmän puheenjohtaja Anne Karjalainen sai kovasti kiitosta onnistuneesti luotsatuista neuvotteluista.

Puheenjohtajana vuonna 2021 jatkaa saviolainen Kaisa Niskanen. Varapuheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Jari Laukia. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ilppo Alatalo, Marika Aljas, Nelli Niemelä, Niina Saarinen ja Tatu Tuomela. Hallituksen varajäseniksi valittiin Leena Harjula-Jalonen ja Anneli Luusalo.

Valtuustoaloite sote-henkilöstön kiittämisestä koronan aikana tehdystä työstä

Korona-aika on ollut sosiaali- ja terveysalan työntekijöille monin tavoin raskas ja se on vaatinut heiltä paineensietokykyä ja joustamista. Valmiuslaki mahdollisti poikkeamia palvelusuhteen ehdoissa mm. vuosilomien, työtehtävien, työyksiköiden vaihdon ja irtisanomisajan suhteen. Edelliset lisäsivät työntekijöiden kuormitusta tilanteessa, jossa työn suorittaminen asettaa heidät eturintamaan kaikille tuntemattoman ja uhkaavan uuden viruksen kanssa.

Koronan toinen aalto on parhaillaan käynnissä ja emme tiedä, miten kova koitos sote-henkilöstöllä on edessä. Tehyn teettämän kyselyn mukaan vain 23 % hoitajista uskoo jaksavansa sote-alan työtehtävissä työuransa loppuun asti. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa Kerava tarvitsee erityisen paljon hoito- ja ohjaustyötä tekevää motivoitunutta sote-henkilökuntaa.

Me aloitteen jättäneet ja aloitteen muut allekirjoittaneet esitämme, että Keravan kaupunki osoittaa arvostuksensa suoraa asiakastyötä tekeville sote-alan työntekijöille, joiden työtehtävien hoitaminen ei ole mahdollista etätyössä. Esitämme, että Kerava lahjoittaa kaupungin palveluksessa oleville suoraa asiakastyötä tekeville ohjaus- ja hoitotyön ammattilaisille kiitokseksi arvokkaasta työstä tuntuvan suuruisen verottoman lahjakortin vai vastaavan etuuden, jonka työntekijä voi käyttää omaa jaksamistaan tukevaan toimintaan. Etuuden hankinnassa huomioidaan keravalaiset yritykset.

Tämän aloitteen mukainen sote-henkilöstön kiittäminen on toimenpide, joka osaltaan vahvistaa Keravan strategista tavoitetta olla työnantaja hyvinvoiville ja innostuneille työntekijöille. Kerava on monessa asiassa edelläkävijä, nyt meillä on mahdollisuus olla sitä myös työnantajana poikkeuksellisessa pandemiatilanteessa.

Aloitteen ideoimiseen ja muotoiluun on osallistunut myös sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Heli Karhu.

Keravalla – Hyvän elämän kaupungissa

Nina Korventaival (SDP)

Samuli Isola (SDP)

Lähde kuntavaaliehdokkaaksi

”Tähän on tultava muutos”
Niin se usein aktivoituminen saa alkunsa.

🧸 Leikkipuistossa muiden vanhempien kanssa jutellessa huomaat ajattelevasi, että asialle pitää tehdä jotain.

🏀🏒🥋 Lasten harrastuksen kautta huomaat, kuinka paljon lapsia on ilman harrastusta. Asialle on voitava tehdä jotain.

📚 Koulurakennuksissa on puutteita, ammatillinen opetus kaipaa lisäresursseja, tarvitaan lisää tukea. Tähän on tultava muutos.

🐈 Naapurin mummo viettää ihan liian paljon aikaa yksikseen, eikä oikein enää pärjää vain kissa seuranaan. Ikäihmisten palveluihin tarvitaan lisäpanostuksia.

🍽🏠 Keskustassa kävellessä tuntuu, että huonompiosaisten määrä on selkeästi kasvanut. Jokaiselle kuuluu lämmin ateria päivässä ja katto pään päälle yöksi. Asialle on tehtävä jotain.

Maailmaa voi muuttaa.
Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.

Ole rohkea.
Lähde kuntavaaliehdokkaaksi.
Täytä lomake osoitteessa https://sdp.fi/fi/kuntavaaliehdokkaaksi/ 

Siinä se Sanna nyt on

”Siinä se Sanna nyt on! Kyllä voi olla ylpeä meidän pääministeristä!”

Puuvalonaukiolla riitti kuhinaa, kun keravalaiset jännittyneinä odottelivat pääministerin tuloa. Lämmintä soppaa jonotettiin turvavälein ja aurinkoinen keli laittoi hymyn huulille maskien taakse.

Pääministeri Marin piti puheen, joka sai valtavat aplodit paikalla olevalta yleisöltä. Päät nyökyttivät hyväksynnän merkiksi mm. sille, että oppivelvollisuutta laajennetaan, toisesta asteesta tehdään aidosti maksuton ja työn vastaanottamista helpotetaan alentamalla päivähoitomaksuja 70 miljoonalla eurolla.

Kuten pääministerini kertoi, meille demareille on tärkeää huolehtia toimivasta arjesta: niin että lapset saavat hyvät eväät elämään, ikäihmiset tarvitsemaansa huolenpitoa ja meistä jokainen työtä ja turvallisen arjen.

Upeat kuntavaaliehdokkaamme jututtivat ihmisiä ja tänään saimme taas kolme uutta ehdokasta porukkaamme. Puolueen puheenjohtajan puhe sai meidän omankin porukan voimaantumaan, tässä porukassa on mahtavaa tehdä työtä kuntalaisten paremman arjen puolesta.

Haluatko sinä kuntavaaliehdokkaaksi? Täytä lomake osoitteessa https://sdp.fi/fi/kuntavaaliehdokkaaksi/.

Kuva Samuli Miettinen

Tule tapaamaan meitä ja Sannaa!

Mitä sinulla on sydämellä? ❤️❤️❤️

SDP Keravan kuntavaaliehdokkaat ja luottamushenkilöt ovat paikalla Puuvalonaukiolla lauantaina 10.10. klo 11.30-13.30. Tule juttelemaan sinulle tärkeistä asioista!

☑️ klo 12 on halukkaille tarjolla soppaa
☑️ klo 12.15 paikalla on SDP:n puheenjohtaja ja pääministeri Sanna Marin

VALTUUSTOALOITE ROTTAPOPULAATION NOPEAKSI JA TEHOKKAKSI VÄHENTÄMISEKSI KERAVALLA

Rottahavainnot eri puolilla Keravaa ovat lisääntyneet kuluneen vuoden aikana paljon.  Erityisen paljon rottia on havaittu mm. aseman seudulla, Saviolla ja Ahjossa. Rottia on katualueilla, asemilla, puistoissa ja piha-alueilla.

Viranomaisten vastuulla on rottakannan hallitseminen kaupungissa. Tähän työhön kuuluu rottakannan analysointi, torjuntatyön koordinointi ja toteuttaminen sekä kuntalaisten ohjaus ja neuvonta. Tämän lisäksi kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät ovat velvoitettuja huolehtimaan omien kiinteistöjensä siisteydestä ja siitä, etteivät ne houkuttele rottia puoleensa.

Rottahavainto kiinteistössä edellyttää välittömiä torjuntatoimia.  Kiinteistön omistaja voi tehdä torjuntatoimia itse, mutta rottien karkottaminen myrkyttämällä on kiellettyä muiden kuin tuholaistorjunnan ammattilaisten toimesta.

Keravalla rottapopulaatio on kasvanut niin suureksi, että kuntalaisten käytössä olevat torjuntakeinot eivät ole riittävän tehokkaita pitämään rotat poissa piha-alueilta ja ulkorakennuksista. Minä ja muut allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitämme, että Kerava ryhtyy aktiivisiin toimiin rottapopulaation pienentämiseksi yhteistyössä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa.

Keravalla 8.6.2020

Nina Korventaival

Jäsenvaali puoluekokousedustajista

SDP:n puoluekokous järjestetään kesäkuussa Tampereella ja parhaillaan on käynnissä jäsenvaali puoluekokousedustajista.
Keski-Uusimaan vaaliyhtymästä valitaan 17 edustajaa, joten voit äänestää 17 ehdokasta.
Se ehdokas, jonka merkitset numeron 1 kohdalle, saa 17 ääntä.
Numeron 2 kohdalle merkitty saa 16 ääntä, numeron 3 kohdalle merkitty 15 ääntä jne.

Keravan Demareiden ehdokkaat
nro 9 Ville Hoikkala
nro 12 Anne Karjalainen
nro 18 Markku Liimatainen
nro 23 Kaisa Niskanen
nro 29 Heikki Raittila
nro 32 Tatu Tuomela

Sähköinen äänestys päättyi 4.3.
Piiritoimistolla uurnaäänestys on mahdollista 16.-30.3. klo 9-16.
Keravalla uurnaäänestys järjestetään Keravan kirjastolla 19.3 klo 15-18 ja 21.3 klo 13-16.

VALTUUSTOALOITE SELVITYKSESTÄ VAPAAEHTOISTYÖN MAHDOLLISUUKSISTA KERAVALLA

Keravalla toimii useita järjestöjä, jotka toimivat kokonaan tai osin vapaaehtoisvoimin. Keskeisiä vapaaehtoistyötä tarjoavia ja toteuttavia toimijoita ovat mm. Talkoorengas, Keski-uudenmaan yhdistysverkoston järjestöt, Me-talo, seurakunnat ja paikalliset eläkeläisjärjestöt.

Vapaaehtoiset tuovat iloa ja apua kaupungin toimialojen asiakkaille, mutta siitä huolimatta vapaaehtoistyön lisäämistä kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi tarvitaan. Vapaaehtoistyö täydentää ja tukee kaupungin omia palveluita. Vapaaehtoisten ohjautuminen kaupungin toimialoille entistä tehokkaammin, vaatii kaupungin oman vapaaehtoistyön verkoston luomista.

Vapaaehtoistyötä koordinoidaan kaupungin omana toimintana esimerkiksi Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Tampereella, Järvenpäässä, Tuusulassa, Hyvinkäällä ja Porvoossa. Kaupunkien vapaaehtoistyön koordinoinnista vastaavat työntekijät kehittävät kaupungin omille toimialoille suuntautuvaa vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä vapaaehtoistoimintaa tarjoavien toimijoiden kanssa. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori organisoi vapaaehtoisille suunnattuja koulutuksia ja virkistystä sekä tukee vapaaehtoisia ja sitä toteuttavia toimijoita arjessa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kerava tekee selvityksen vapaaehtoistyön mahdollisuuksista, koordinoinnista ja kokonaisuudesta Keravalla. Selvityksen tuloksena voi olla vapaaehtoistyön koordinointivastuun nimeäminen jollekin taholle tai henkilölle.

Nina Korventaival, Sari Pesu, Lahja Havansi, Inna Kallioinen ja Juhani Lohikoski

Valtuustoaloite Keravan sosiaalipalveluiden valvonnan tehostamisesta

Kunnalla on vastuu valvoa alueellaan sijaitsevien sosiaalipalveluyksiköiden toimintaa. Sosiaalipalveluyksiköt ovat lastensuojelu-, vanhus-, mielenterveys-, päihde- ja vammaispalveluyksiköitä.

Kunnan tehtävänä on valvoa, että asiakkaille on laadittu asianmukainen hoito- ja palvelusuunnitelma ja että asiakkaat saavat hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiset laadukkaat palvelut.

Kunnat voivat toteuttaa sosiaalihuollon valvontaa monin eri tavoin. Keravalla valvonnasta vastaa Sosiaali- ja terveystoimiala.  Viranhaltijoiden vastuulla on seurata sekä kunnan omaa että alueen yksityistä palveluntuotantoa. Keravalla viranomaiset tekevät valvontaa muun työnsä ohella ja valvontaan kohdistettu resurssointi ei ole riittävää. Lisäksi osa valvontakohteista kuuluu valvovan viranomaisen omaan vastuualueeseen, jolloin viranhaltija on esteellinen suorittamaan puolueetonta valvontaa.

Keravan sd-valtuustoryhmä esittää, että Kerava käynnistää sosiaalipalveluiden valvontaohjelman valmistelun. Valmistelussa selvitetään mahdollisuus valvonnan hankkimiseen ostopalveluna tai kuntayhteistyönä. Valvontaohjelman tulee sisältää sosiaalipalveluyksiköiden valvonnan periaatteet ja toteutussuunnitelman Keravalla toimivissa ostopalveluyksiköissä ja kaupungin omissa lastensuojelu-, vanhus-, mielenterveys-, päihde- ja vammaispalveluyksiköissä.

Keravalla 3.6.2019

Keravan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

HAJUSTEETON KERAVA

Allergia-, iho- ja Astmaliiton mukaan lähes 2 miljoonaa suomalaista saa oireita tuoksuista, ja puoli miljoonaa on heistä vahvasti tuoksuherkkiä. Tuoksuherkkyydellä tarkoitetaan erilaisten tuoksujen ja hajujen aiheuttamia elimellisiä oireita kuten nuhaa, päänsärkyä, pahoinvointia, silmäoireita ja yskänpuuskia. Tavallisimpia oireiden aiheuttajia ovat hajuvedet, partavedet, hiuslakka, homeen haju tai pyykkipulverin tuoksu. Tuoksut voivat vahvistaa myös sisäilmaongelmista johtuvaa oireilua. Tuoksuherkkyys ei tarkoita hajusteallergiaa ja se voi johtaa pahimmillaan sosiaaliseen eristäytymiseen työssä, kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Myös Autismi- ja Aspergerliitto on nostanut esille aistiesteettömyyden merkityksen toimintakykyä edistävänä tekijänä. Tuoksuttomuuden ja aistiesteettömyyden huomioiminen palveluissa ja tiloissa lisää niiden saavuttavuutta ja kuntalaisten yhdenvertaisuutta.

Tuoksuttomiksi kunniksi ovat julistautuneet mm. Hämeenlinna, Hollola, Lahti, Kouvola, Kangasala ja Perho. Joissakin kunnissa tuoksuttomuuteen liittyvät valtuustoaloitteet ovat parhaillaan käsittelyssä. Jotkut kulttuuritoimijat järjestävät tuoksuttomia tapahtumia esim. teatterinäytöksiä. Hygienia- ja siivoustuotteille löytyy hajusteettomia
vaihtoehtoja.

Monet kunnat ovat julistaneet tuoksuttomiksi alueiksi kunnan kulttuuritapahtumat, kunnan kiinteistöt ja työpaikat (terveyskeskus, koulut, päiväkodit, kirjasto, kulttuuritapahtumapaikat). Myös Keravalla jotkin yksittäiset toimipisteet kehoittavat tuoksuttomuuteen. Aloitteelle löytyisi varmaan myös yhteistyökumppaneita kuten Keuda, KUT, seurakunnat sekä valveutuneet yrittäjät.
Me allekirjoittaneet esitämme, että Kerava laatii ja ottaa käyttöön tuoksuttomuuden periaatteet – ohjeistuksen, joka on voimassa kaikissa Keravan palveluissa. Tuoksuttomuuden periaatteet –ohjeistus kehoittaa työntekijöitä välttämään hajusteiden käyttöä työaikana ja työssään.

Suihkunraikas tuoksu, paras parfyymi.

Nina Korventaival (SDP), Lahja Havansi (PS)