Valtuustoaloite: Opasteet ajan tasalle Keravalla

Kerava on pyörä- ja kävelymatkan päässä monesta kohteesta, jonne ihmiset niin Keravalta, kuin naapurikunnista kulkevat autojen lisäksi myös pyörällä ja kävellen. Me paikalliset tiedämme missä on Tuusulan Rantatie ja missä päin Sipoo tai minne pitää lähteä, jos haluaa Kalevaan tai vaikkapa Aurinkomäelle, mutta uudet keravalaiset ja naapurikuntien asukkaat eivät tätä tiedä.

Palautetta tulee tasaisesti, että Keravalla on vaikea löytää paikkoja, koska opasteita on niin vähän. Kerava on kuitenkin mainio kohde pyöräillä ja kävellä niin Sipoosta, Järvenpäästä, Tuusulasta  kuin Vantaaltakin. Vieraalle ihmiselle opasteiden puuttuminen luo kuvan vaikeaselkoisesta ja vähän sisäänpäin kääntyneestä kaupungista, jossa ei keskustan lisäksi oikein muuta mainittavaa olekaan, ja tämähän ei ole totta. Omien kohteiden lisäksi meiltä kulkee helposti pyörällä tai kävellen naapurikuntienkin kohteisiin. Sähköpyöräilyn lisääntyessä kymmenien kilometrienkään matka ei ole mikään harvinaisuus.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet ehdotamme, että Keravan opasteet kevyelle liikenteelle kartoitetaan ja laitetaan ajan tasalle siten, että täällä on mukava myös uusien ihmisten kulkea paikasta toiseen ilman jatkuvaa reitin hakemista älypuhelimesta tai kartasta. Omalta osaltaan toimivat opasteet lisäävät mielikuvaa elinvoimaisesta Hyvän Elämän Kaupungista.

Keravalla 19.9.2021

3577 ääntä ja 12 valtuutettua

Vaalit on käyty ja äänet laskettu.

Me demarit saimme yhteensä 3 577 keravalaisen luottamuksen ja tällä kertaa se riitti kakkospaikalle. Työ paremman Keravan puolesta silti jatkuu.

Valtuuston valittiin ehdokkaistamme 12 valtuutettua
Samuli Isola, 479 ääntä
Anne Karjalainen, 420 ääntä
Markku Liimatainen , 386 ääntä
Airi Reen, 141 ääntä (uusi)
Päivi Wilen, 138 ääntä
Nelli Niemelä, 132 ääntä (uusi)
Cemal Dogan, 127 ääntä
Tero Arnberg, 98 ääntä (uusi)
Niina Saarinen, 97 ääntä
Kim Savolainen, 79 ääntä
Nina Korventaival, 74 ääntä
Sini Syrjäläinen, 72 ääntä

58 ehdokasta – löydä omasi

Sunnuntaina 13.6. ratkaistaan tulevien neljän vuoden suunta Keravalla. Sinä päätät kuka saa päättää sinun arkeesi vaikuttavista asioista.

Me puolustamme tavallisen ihmisen Keravaa, lähipalveluita ja Keravan henkeä. Meille jokainen ihminen on arvokas ja läheinen. Meille hyvinvointi on yhteisvastuuta, se on sitä että jokainen saa oikeuden menestyä, mutta jokaista myös autetaan ja tuetaan.

SDP Keravan ehdokkaat löydät osoitteesta https://crossmedia.fi/Vaaligalleria

👉 Vaalipäivänä saat äänestää vain siinä äänestyspaikassa, jonka vaaliluetteloon sinut on merkitty äänioikeutetuksi.

👉 Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9-20.

👉 Voit hakea oman äänestyspaikkasi sijainnin osoitteesta https://www.aanestyspaikat.fi/

5 tärkeää syytä äänestää demareita Keravalla

1 / Me puolustamme tavallisen ihmisen Keravaa, lähipalveluita ja Keravan henkeä. Meille jokainen ihminen on arvokas ja läheinen. Meille hyvinvointi on yhteisvastuuta, se on sitä että jokainen saa oikeuden menestyä, mutta jokaista myös autetaan ja tuetaan.

2/ Haluamme luoda kaikkien yhteistä, kotikulmista ja kylistä muodostuvaa Keravaa, jossa ihmisen ja luonnon on hyvä olla. Me haluamme rakentaa pientä kaupunkia, jolla on suuri viheriöivä sielu. Meidän Keravaamme rakennetaan vastuullisesti ja kestävästi – yhdessä, me kaikki keravalaiset.

3/ Olemme ihmisten asialla. Meille lapset ja nuoret ovat Keravan suuri rikkaus ja ikäihmiset kunniakansalaisia. Näiden pitää näkyä arjen päätöksissä. Olemme työntekijöiden, työn ja oikeudenmukaisen palkkauksen puolella. Reiluus on sitä, että tehdään asiat oikein ja ollaan ihmisten asialla.

4/ Rakastamme kulttuuria, liikuntaa ja liikettä. Hyvä kaupunki antaa mahdollisuuksia harrastaa ja löytää iloa elämään. Me rakennamme elävää ja onnellista ihmisten kaupunkia. Tur-vallisuus on meille sitä, että kaupunkia suunnitellaan kaikil-le turvalliseksi. Se on sitä, että pahoinvointiin puututaan ajoissa ja tehdään vahvaa työtä sen puolesta, että kukaan ei ajaudu syrjään. Turvallisuus on myös sitä, että jokaiselle kuuluu oikeus tuntea turvaa kotikaupungissaan.

5/ Meidän Keravamme on menestyvä, talou-dellisesti vahva, sosiaalisesti oikeuden-mukainen ja toimii täysin rinnoin sen eteen, että jokaisella on oikeus rakastaa ketä haluaa ja luoda itselleen oman elämänsä polkuja. Meidän Keravamme on itsenäinen pieni kaupunki, jolla on suuri sydän.

Valtuustoaloite: Matkoissuosta Keravan toinen luonnonsuojelualue

Keravan lounaiskulmassa sijaitseva Matkoissuo on Keravan luonnon monimuotoisuuden ja suoalueverkoston kannalta keskeinen alue. Koivikon asuinalueen kyljessä sijaitseva suoalue on monin tavoin merkittävä luontoalue.

Valtaosa suoalueesta sijaitsee Tuusulan puolella, jossa se muodostaa 32 hehtaarin kokoisen Matkoissuon-Harminkallion luonnonsuojelualueen. Kohteen kaakkoisosassa sijaitsevan Matkoisuon läpi kulkee valtaoja, jonka lähiympäristö on muuttunut puolukkaturvekankaaksi ja mustikkaturvekankaaksi. Molemmin puolin valtaojaa Matkoissuon keskiosa on kuitenkin säilynyt hyvin luonnontilaisena. Ojan länsipuolisella suoalueella esiintyy uhanalaisia (VU) suotyyppejä, kuten muurainkorpea, tupasvillakorpea sekä hyvin vähäisessä määrin sarakorpea. Lisäksi tavataan isovarpurämettä ja tupasvillarämeen erilaisia variantteja. Ojan itäpuolella esiintyviä uhanalaisia (VU) suotyyppejä ovat tupasvillakorvet, ruohoiset sarakorvet, puolukkakorvet, sararämeet ja saranevat. Lisäksi tavataan kuljurämettä ja tupasvillarämeen eri variantteja. Huomionarvoisista lintulajeista kohteelta on tavattu käki ja tiltaltti, lisäksi vanhan metsän lajeja, kuten kanahaukka, puukiipijä ja hömötiainen.

Keravan puoleisella osalla suoalue ja sen reunat ovat Tuusulan puolta metsittyneempiä, mutta luonnonsuojelualueen kokonaisuuden ja tulevaisuuden kannalta Keravan puoleisen osan suojelu olisi erittäin tärkeää. Koko alue muodostaa sekä luonnonsuojelullisesti, virkistyksellisesti että maisemallisesti merkittävän kokonaisuuden. Matkoissuo on tärkeä osa suoyhdistymää, joka tulisi säilyttää osana maakunnallista suojelualueverkostoa.

Matkoissuon Keravan puoleinen osa on merkitty voimassa olevassa Keravan yleiskaavassa SL-merkinnällä, jonka mukaan alue on luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltavaksi tarkoitettu. Tämän lisäksi ehdotusvaiheessa olevassa Keravan viherkaavassa Matkoissuo on esitetty suojeltavaksi luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi. Varsinainen päätös Matkoissuon julistamisesta Keravan toiseksi luonnonsuojelualueeksi (Haukkavuoren luonnonsuojelualueen ohelle) puuttuu.

Me allekirjoittajat esitämme, että Keravan kaupungin tekee päätöksen, että se päättää hakea Matkoissuon Keravan puoleisen osalle luonnonsuojelualueen statusta. Yhdessä Tuusulan puolen jo olemassa olevan Matkoissuon-Harminkallion luonnonsuojelualueen kanssa se muodostaisi maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävän yhtenäisen luonnonsuojelualueen.

Samuli Isola, kaupunginvaltuutettu

Kuva on Samulin itsensä kuvaama aloitteen alkuperäisestä ympäristöstä 24.5.2021

Valtuustoaloite: Jokaisella oppilaalla on oikeus painotettuun opetukseen

Painotusopetus tarkoittaa, että kyseiseen oppiaineeseen/oppiaineisiin käytetään painotusluokalla enemmän tunteja kuin valtakunnallinen vähimmäismäärä edellyttää. Osa tunneista on painotusopetukseen annettuja tunteja, jotka lisäävät oppilaiden viikottaista tuntimäärää. Osa tunneista taas on oppilaiden valinnaisainetunteja, jotka vähentävät oppilaiden muuten valittavissa olevaa valinnaisuutta.

Koulut voivat tarjota myös koulun sisäistä, koulun omille oppilaille tarjottavaa painotettua opetusta, kuten Kuopiossakin tehdään.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että Keravan perusopetuksen oppilaille ja huoltajille tehdään kysely, jossa kartoitetaan painotusopetuksen yläkoulujen ainetarjontavalikko. Jonka perusteella kaikkien Keravan 7.-9. -luokkien painotusluokka opetus jatkossa järjestettäisiin. Jolloin jatkossa kaikilla yläkoulun oppilailla olisi mahdollisuus saada painotettua opetusta omassa lähikoulussaan ilman pääsykokeita.

Tähän ideaan perustuen pyydämme, että valmistellaan uusi keravalainen painotusopetuksen malli, joka voidaan ottaa käyttöön 1.8.2022 syksystä alkaen.

Keravalla 20.5.2021

Niina Saarinen ja Anne Karjalainen

Kolahtiko vaalilehti luukkuusi?

Tänä viikonloppuna jokaiseen keravalaiseen kotiin jaetaan SDP Keravan vaalilehti, jossa kerromme näkemyksiämme siitä, miten Keravaa tulisi luotsata eteenpäin. Otamme myös askeleen taaksepäin ja katsomme mitä kaikkea hyvää tässä meille rakkaassa kotikaupungissamme on saatu viime vuosien kuluessa aikaan.

Löydät upeat ehdokkaamme kartan mukaan alueittain, tarkista millaisia ehdokkaita meillä on juuri sinun omalla alueellasi.

Jos lehti jäi tulematta, tai et halua paperimainoksia kotiisi, voit lukea lehden myös tästä linkistä.

Ehdokasvideo upeista kuntavaaliehdokkaistamme

Kuntavaalit käydään kesäkuussa 2021. Kuntavaaleissa päätetään meille kuntalaisille tärkeistä asioista; palveluista, kuten terveydenhuollosta, vanhustenhoidosta, opetuksesta, päivähoidosta ja liikuntapaikoista. Ihmisen kokoisista asioista.

Esittelemme videolla upeita ehdokkaitamme, jotka ovat valmiina kehittämään Keravaa entistä paremmaksi paikaksi asua ja elää. Videon näet Youtube-kanavaltamme, pääset sinne tästä.

🌹 Haluaisitko sinä olla mukana tekemässä yhdessä maailman parasta Keravaa?

Äänestä tulevissa kuntavaaleissa! 📅 ennakkoäänestys 26.5.-8.6. 📅 varsinainen vaalipäivä 13.6.

58 upean ehdokkaan porukalla kuntavaaleihin

Aikamoinen loppurutistus on takana, mutta nyt on vaalipäällikön helppo hymyillä.

Tänään jätettiin viimeiset ehdokaslomakkeet keskusvaalilautakunnalle. Ehdokasasettelua sai vielä tuunata ja jätimme tänään 12 uuden upean ehdokkaan tiedot listaamme täydentämään.

Toinen toisiamme koronapandemian kourissa tukien on ollut linjoilla mahtava yhteishenki.

Tällä porukalla on upeaa lähteä kehittämään entistä parempaa Keravaa. 🌹🌹🌹

#kuntavaalit2021 #kerava

Anne Karjalainen osallistuu Porton sosiaalihuippukokoukseen

Euroopan unionin alueiden komitean sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja keravalainen kaupunginvaltuutettu Anne Karjalainen (sd.) osallistuu tänään Porton sosiaalihuippukokoukseen Portugalissa.

Karjalainen laati Portugali puheenjohtajamaan pyynnöstä ”Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta” -lausunnon, jota käsiteltiin keskiviikkona Brysselisssä etäkokouksessa. Paikalla oli Portugalin pääministeri Antonio Costa.

”Eurooppa elää nykypolven suurinta terveys-, sosiaali- ja talouskriisiä, ja se koettelee eurooppalaista yhteisvastuuta. Oikeudenmukainen elpyminen Euroopassa nojaa moitteettomasti toimivaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin, joka suojelee kaikkia kansalaisia ja jota sovelletaan kaikkialla unionissa. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat avainasemassa pantaessa tehokkaasti täytäntöön pilaria, jolla on ratkaiseva rooli kuntien ja alueiden sosiaalisen selviytymiskyvyn vahvistamisessa ja sen palauttamisessa”, Karjalainen totesi.

Puheenjohtajavaltio Portugali järjestää 7.-8. toukokuussa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa käsittelevän sosiaalihuippukokouksen Portossa. Keravalainen Karjalainen edustaa kokouksessa EU alueiden komiteaa.

Lisätietoja: Anne Karjalainen, gsm +35850530744, karjalainen.m.anne@gmail.com

Lauri Ouvinen, Tel. +32 22822063 / +32 473536887, lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Suomenkielinen tiedote: https://cor.europa.eu/fi/news/Pages/local-regional-leaders-ask-prime-minister-ant%C3%B3nio-costa-to-support-socially-fair-eurecovery-and-promote-local-authorities.aspx

Alueiden komitea osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista kuten kunta-alaa koskevista direktiiveistä. Alueiden komiteassa on 350 jäsentä Euroopan unionin kaikista jäsenmaista. Suomen valtuuskunnassa on 8 jäsentä sekä Ahvenanmaan edustaja.
www.cor.eu