Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täältä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, VAKE, palvelee 278 000 asukasta. VAKE on kasvava, ikärakenteelta nuori ja monikulttuurinen. Lain mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tulee vastata asukkaiden tarpeita. Lapsista, nuorista ja perheistä hyvin huolehtivan VAKEn on oltava tavoitteemme. Jokainen lapsi tarvitsee hyvän alun elämälleen.

VAKEssa korostuvat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin pulmat. Sosiaalityöntekijöiden vakansseja on, tekijöitä puuttuu. Lastensuojelun tarve on maan suurimpia. Siihen meidän on saatava aikaan muutos. Lapsia, nuoria ja perheitä on pystyttävä tukemaan paljon varhaisemmin – heti, kun apua tarvitaan. Varhainen ja oikea-aikainen tuki lapsille, nuorille ja perheille onkin hyvinvointialueen strategian yksi tärkeä tavoite, johon kehitetään ratkaisuja.

Varhaisessa tuessa perhekeskukset ovat keskeisessä osassa. Niistä saa palveluja, neuvontaa ja ohjausta. Perhekeskuksia on Keravalla, Koivukylässä, Tikkurilassa ja valmistelussa Myyrmäkeen. Lisäksi eri puolilla VAKEa on 16 avointa kohtaamispaikkaa. Perhekeskuksissa ja kohtaamispaikoissa toimii peräti 100 sote-järjestöä lasten ja perheiden palvelujen kumppanina.

Varhaista tukea kehitetään yhdessä vanhempien ja myös varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Apua ja palveluja on tärkeä tuoda lasten ja nuorten arkiympäristöön. SDP:n aloitteesta ainoana hyvinvointialueena lapsiperheiden kotipalvelut ovat meillä maksuttomia perheille. Ne ehkäisevät ongelmien vaikeutumista ja tukevat vanhempien jaksamista. Maksuttomista kotipalveluista on pidettävä kiinni. Riittävät oppilashuollon palvelut kouluissa ovat myös välttämättömiä.

Lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluissa on kehitettävää. Parhaillaan kehitetään palveluketjua, jossa eri tahojen vastuut ovat selkeät, jottei yksikään lapsi tai nuori jää ilman apua. Aikuisten päihde-, mielenterveys- ja muiden palvelujen on toimittava paremmin yhteen lasten ja nuorten palvelujen kanssa.  Palvelujen kehittämisessä lasten, nuorten ja perheiden asiantuntemus on tärkeä – kertokaa tarpeista ja kokemuksistanne! 

Riitta Särkelä
YTT,
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallituksen ja aluevaltuuston jäsen

Katso myös nämä: