Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täältä

17. lokakuuta on vuosittainen YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen päivä, jolloin Suomessa vietetään Asunnottomien yötä. Tänä vuonna Asunnottomien yön teemana oli ”Kenelle kaupunki kuuluu?” 

Kaikilla ei Suomessa ole tasavertaisia mahdollisuuksia käyttää julkisia tiloja. Monissa tapauksissa julkisten tilojen käyttöä rajataan tai estetään ihmisryhmiltä, jotka koetaan tavalla tai toisella häiritseviksi sekä haitallisiksi. Esimerkiksi asunnottomuutta kokevien tai nuorisoryhmien voidaan nähdä tuovan alueille turvattomuutta, ja siksi heidän oleskeluaan tietyillä alueilla pyritään estämään. 

Tänä vuonna Asunnottomien yön kansalaisliike herätti keskustelua siitä, että kenen ehdoilla julkisia tiloja suunnitellaan? Kenellä on oikeus näkyä kaupunkikuvassa? Kenen tarpeisiin kaupunkitilat vastaavat ja ovatko julkiset tilat kaikille yhdenvertaisesti saavutettavissa? 

Avoimet, maksuttomat ja turvalliset julkiset tilat luovat monille tärkeät puitteet kohdata muita ihmisiä ja osallistua heitä ympäröivään yhteiskuntaan. Kaikilla tulisi olla pääsy hyötymään mieluisista kaupunkitiloista, ei vain niillä, joilla siihen on varaa tai jotka muuten koetaan ”toivottaviksi” kaupunkikuvassa. 

Esimerkiksi asunnottomuutta kokevien palveluiden siirtäminen kaupunkien reunamille pois ihmisten takapihoilta ei tule lieventämään asunnottomuuden lieveilmiöitä. Kaupunkien järjestyshäiriöt usein helpottuvat sillä, kun tukea tarjotaan siellä, missä asunnottomuutta kokevat ihmiset muutenkin viettävät aikaansa. Jalkautuvien palveluiden ja etsivän työn kehittäminen tuen tarpeessa olevien tavoittamiseksi ja auttamiseksi on myös tärkeä keino asunnottomuuden poistamiseksi. 

Jokaisella on oikeus tulla näkyväksi ja kuuluvaksi yhteiskunnassamme. Tämän vuoksi tarvitsemme kaupunkisuunnittelua, joka perustuu yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen, eikä uhkakuviin sekä eristämiseen. Avoimet ja maksuttomat kaupunkitilat tukisivat sekä kaikkien kaupunkilaisten että kaupunkien hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. 

Sini Syrjäläinen 
Keravan kaupunginvaltuutettu, hyvinvointialueen vara-aluevaltuutettu 
Keski-Uudenmaan Nuorisoasuntoyhdistys ry, toiminnanjohtaja
Asunnottomuuden parissa vapaaehtoisena SPR:n ja Keravan Polun toiminnassa vuodesta 2017 lähtien 

Päivi Wilen 
Keravan kaupunginhallituksen jäsen, hyvinvointialueen vara-aluevaltuutettu
Keravan Polku ry, psykoterapeutti
Työtä asunnottomuuden parissa noin 30 vuotta

Katso myös nämä: