Keski-Uudenmaan Pride-juhlaa vietettiin ensimmäistä kertaa Keravalla 26.8.2023. Tapahtumakokonaisuuteen kuului kulkueen ja juhlan lisäksi erilaisia tilaisuuksia, joissa sateenkaarevien ihmisten ääni tuli kuuluviin. Kuulemisen lisäksi on aika siirtyä tekoihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määritelmän mukaan sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa eri sukupuoliin kulttuurisesti ja sosiaalisesti liitettyjen oletusten, ennakkoluulojen ja käsitysten tunnistamista arkisessa toiminnassa ja puhetavoissa. Sukupuolisensitiivisyys on myös sukupuolistereotypioiden tunnistamista ja niiden kriittistä arviointia sekä tietoisuutta sukupuolen moninaisuudesta.

Nuorten kokemuksien mukaan sukupuolisensitiivisyyden huomioiminen ja siihen liittyvä osaaminen on Keravalla lisääntynyt viime vuosina, mutta siitä huolimatta parantamisen varaa on paljon. Sukupuolisensitiivisyys ei tarkoita sukupuolten erojen häivyttämistä tai huomiotta jättämistä. Sukupuolisensitiivisyydessä huomioidaan sukupuolien moninaisuus ja se, että jokaisella tulee olla oikeus olla itsensä. Sukupuoli ei ole jaettavissa kahteen toisistaan selkeästi erottuvaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Tästä huolimatta esimerkiksi kouluissa perinteinen sukupuolittunut jako tyttöjen ja poikien ryhmiin on arkipäivää.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Keravan henkilöstöä koulutetaan sukupuolisensitiivisyyden huomioimiseen. Tämän lisäksi sukupuolisensitiivisyys tulee huomioida myös julkisten tilojen suunnittelussa ja kaupungin käytössä olevissa julkisissa tiloissa tulee olla sukupuolineutraali wc-tila.

Sukupuolisensitiivisyyttä edistävien toimenpiteiden suunnittelussa tulee tehdä kiinteää yhteistyötä Keravan nuorisovaltuuston ja vaikuttamistoimielinten kanssa.

Keravan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Katso myös nämä: