Euroopan unionin alueiden komitean sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja keravalainen kaupunginvaltuutettu Anne Karjalainen (sd.) on nimitetty Brysselissä laatimaan Portugali puheenjohtajamaan pyynnöstä lausunnon ”Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta”. Puheenjohtajavaltio Portugali järjestää toukokuussa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa käsittelevän sosiaalihuippukokouksen.

” Lausunnolla on ennakoiva merkitys Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanolle korostaen pilarin keskeistä roolia Euroopan elpymisessä sekä sopeutumisessa ilmastosiirtymään, digitalisaatioon ja väestörakenteen muutoksiin. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano ei ole helppo tehtävä, ja sen onnistuminen edellyttää kuntien osallistumista”, toteaa Karjalainen.

Lausunnon lähetekeskustelu on Brysselissä helmikuussa ja lopullinen käsittely on alueiden komitean toukokuun täysistunnosssa juuri ennen sosiaalihuippukokousta.

Alueiden komitea hyväksyi viime lokakuussa Karjalaisen valmisteleman lausunnon ”Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisia siirtymiä varten”.

Lisätietoja: Anne Karjalainen, gsm +35850530744, karjalainen.m.anne@gmail.com

Alueiden komitea osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista kuten kunta-alaa koskevista direktiiveistä. Alueiden komiteassa on 350 jäsentä Euroopan unionin kaikista jäsenmaista. Suomen valtuuskunnassa on 8 jäsentä sekä Ahvenanmaan edustaja.
www.cor.eu

Katso myös nämä: