Oskari Lehto esitti poliitikoille kohdistetun kysymyksen Keski-Uusimaa -lehdessä 1.2.2024. Miksi poliitikot Keravalla vaikenevat kaupunginjohdon tekemisistä?

Keravan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä suhtautuu vakavuudella viime kuukausien aikana esille tulleisiin kaupungin hankintoihin liittyviin epäselvyyksiin. On ehdottoman tärkeää, että nyt meneillään olevat selvitykset tehdään perusteellisesti ja että niiden tuloksista viestitään sekä luottamushenkilöille, että kuntalaisille avoimesti ja ajantasaisesti.

Keravalaisten huoli Keravan tilanteesta ja verorahojen käytöstä on perusteltu. Keravalla on monia asioita, joiden ylläpitämiseen ja parantamiseen tulisi taloudellisesti panostaa aiempaa voimakkaammin. Esimerkiksi nostettakoon valtuustoryhmällemme erityisen tärkeä asia, lasten ja nuorten hyvinvointi.

Ryhmämme valtuutetut ovat avoimesti vaatineet asioiden selvittämistä ja tuoneet esille tyytymättömyyttä, joka koskee luottamushenkilöiden mahdollisuuksiin vaikuttaa päätöksentekoon muun muassa Kasvatuksen ja opetuksen toimialan kohdalla.

Oleellista ei kuitenkaan ole jumittua menneeseen, vaan huolehtia siitä, että tulevaisuudessa Keravan asioita hoidetaan paremmin. Tarkastusten ollessa käynnissä on turha pitää meteliä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asioita oltaisiin lakaisemassa maton alle.  Selvitysten tulosten saamisen jälkeen valtuustoryhmämme tekee perusteellisen tilannearvion ja käy keskustelun tarvittavista korjausliikkeistä, joiden toteutus toivoaksemme tapahtuu hyvässä yhteistyössä Keravan viranhaltijajohdon ja muiden poliittisten ryhmien kanssa.

Keravan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

Katso myös nämä: