Keravan SD-valtuustoryhmän valtuustoaloite 1.2.2021

Katujen kunnossapito on tärkeä kuntalaisille tarjottava palvelu. Erityisesti talvella lumen aurauksen ja hiekoituksen onnistuminen vaikuttavat kaikkien kuntalaisten, ja erityisesti erityisryhmien, turvallisuuteen ja liikkumiseen. Siksi katujen kunnossapidon laatuun ja nopeuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota kaupungin itse tuottamassa katujen kunnossapidossa ja kaupungin solmimissa kunnossapitourakkasopimuksissa.

Samalla on selkeästi parannettava kaupungin reaaliaikaista ja jatkuvaa tiedotusta kunnossapidon etenemisestä ja siitä, miten ongelmapaikoista voi ilmoittaa kaupungin kunnossapidon suuntaan. Palautteen antaminen, ja palautteeseen aktiviisesti vastaaminen kaikkia kanavia pitkin on nostettava kaupungin prioriteettilistalle korkealle.

Katujen kunnossapito on erittäin tärkeä palvelu kuntalaisille. Kyseessä on myös turvallisuusasia.

Eräs tapa parantaa katujen kunnossapidon laatua ja sopimusten seurantaa on tehdä se läpinäkyväksi asukkaille hyödyntämällä teknologiaa. Olisikin selvitettävä, voidaanko hankkia kaupunkiin sähköinen järjestelmä, josta asukas voi seurata reaaliaikaisesti lumiaurauksen edistymistä sekä antaa palautetta. Tällaisia teknologioita on jo käytössä Suomen kuntakentässä, esimerkiksi Järvenpäässä ja Oulussa.

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Keravan kaupunki selkiyttää katujen kunnossapidon tiedotusta ja kertoo aktiivisesti katujen kunnossapidon etenemisestä. Lisäksi selvittää sähköisen järjestelmän hankkimista katujen kunnossapidon reaaliaikaiseen seurantaan sekä asukkaiden palvelun parantamiseksi että urakoiden laadun valvontaan.

Kuva: Kerava.fi

Katso myös nämä: