Keravan Sosiaali- ja terveyslautakunta määritteli kokouksessaan 19.5.2022 palveluasujien ateria- ja tukipalvelumaksut, jotka tulevat voimaan 1.7.2022. Vuosi sitten voimaan astuneen uuden asiakasmaksulain muutoksen myötä palveluntuottajien oikeus laskuttaa kuluja suoraan asiakkaalta poistui. Asiakasmaksulain muutokseen asti osa palveluntuottajista laskutti vaihtelevan määrän tukipalvelumaksua asukkailta, osa ei yhtään. Tehostetusta palveluasumisesta erillistä tukipalvelumaksua ei saa periä.

Ateriamaksulaskutus siirtyi asiakasmaksulain muutoksen myötä kunnalle. Lautakunnan päätös ateriamaksuista on linjassa lähikuntien ateriamaksuihin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta teki päätöksen siitä, että tukipalvelumaksua laskutetaan kaikilta keravalaisilta palveluasujilta 6 euroa vuorokaudessa, eli 180 euroa kuussa. Keravalla kyseisen palvelun piirissä on alle 50 asukasta, joista valtaosa aikuisikäisiä palveluasujia ja vain muutama vanhusikäinen palveluasuja. Osalle asukkaista palvelumaksu tulee maksettavaksi täysin uutena maksuna, kuten esimerkiksi palveluasumiseen vuoden sisällä muuttaneille ja niille, joilta palveluntuottaja ei maksua ole aikaisemmin perinyt. Mikäli palveluntuottajat ovat siis toimineet lakisääteisesti, tukipalvelumaksuja ei palveluasujilta ole laskutettu 1.7.2021 lähtien. Osa palveluntuottajista on laskuttanut tukipalveluista kuntaa.

Tukipalvelumaksujen merkitys Keravan taloudelle on noin 8 000 euroa kuukaudessa tämän vuoden loppuun asti, mikäli tukipalvelumaksut perittäisiin palveluasujilta täysimääräisinä. Päätöksen taloudellinen hyöty verrattuna sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen on olematon.

Vantaalla palveluasujat maksavat erikseen esimerkiksi turvapuhelinpalvelusta ja siivouksesta, mutta Vantaalla tukipalvelumaksua ei peritä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue päättää vuoden alussa voimaan tulevista asiakasmaksuista syksyllä.

Sd-lautakuntaryhmän mielestä tukipalvelumaksu on kohtuuton lisäkulu palveluasujille. Mahdollisuus maksun alentamisen hakemiseen ei poista sitä tosiasiaa, että lautakunnan päätös kyseisen ei-lakisääteisen maksun perimiseen heikentää pienituloisten palveluasujien taloudellista asemaa merkittävästi.

Muutosesitys tukipalvelumaksun määrittelemättä jättämiseksi hävisi lautakunnan äänestyksessä äänin 5-8.

Keravan sosiaali- ja terveyslautakunnan sd-ryhmä

Nina Korventaival, jäsen

Sini Syrjäläinen, jäsen

Ville Hoikkala, jäsen (esteellisenä kokoukseen)

Ilppo Alatalo, varajäsen (paikalla kokouksessa)

Katso myös nämä: