Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täältä

Olen pitänyt lakitoimistoa nyt 20 vuotta. Toimeksiannoista suurin osa on rikosoikeutta, ulkomaalaisten oleskelulupia sekä perheoikeutta.

Työni kautta kosketuspinta sosiaali- ja terveyspalveluihin on lastensuojelu sekä lasten huoltajuutta koskevien sopimusten vahvistaminen lastenvalvojalla. Näillä alueilla on ollut jo ennen sote-uudistusta paljon kuntien välistä yhteistyötä.

Lastensuojelussa aiemmin on ollut merkittäviä toimintakulttuurin eroja kuntien välillä. Odotan mielenkiinnolla, mihin suuntaan huostaanottojen perusteet kehittyvät, kun päätöksenteko on siirtynyt pieniltä kunnilta suuremmille yksiköille.

Käytännön ongelmana uudessa sotessa on tietohallinnon siirtymävaihe. Usein on kestänyt yli kuukausi, kun hyvinvointialue on etsinyt lasten huoltajuutta koskevia lastenvalvojan päätöksiä arkistosta. Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta ei saatu mitään vanhoja asiakirjoja ennen elokuuta, koska tietojärjestelmä ei ollut valmis. Tietojärjestelmien osalta pahin vaihe on nyt alkusyksystä ohi.

Hyvinvointialueilla on mahdollisuus saada asiantuntemusta ja yhtenäisiä linjauksia haastavien asioiden ratkaisemiseen. Siksi sote-uudistus parantaa vaikeassa tilanteessa olevien lasten asemaa.

Ville Hoikkala 
Keravan kaupunginvaltuutettu
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aikuissosiaalityö- ja vammaispalvelut -jaoston jäsen

Katso myös nämä: