Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täältä

Suomessa on vakava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpula, joka kasvaa koko ajan. Henkilöstöpulan yhteydessä puhutaan hoivapommista, joka koskettaa koko suomalaisen yhteiskunnan toimivuutta. Sote-henkilöstöstä on pula myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella.

Kun sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman nykyinen vaje on koko valtakunnassa n. 18 000 työntekijää, niin silloin odottaisi maan hallitukselta toimenpiteitä, jotka vahvistaisivat nykyisten sote-työntekijöiden alalla pysymistä. Hallitus on päättänyt esittää Kokoomuksen ja Perussuomalaisten johdolla, että esim. ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei saa palkkaa, aikuiskoulutustuki lakkautetaan, vuorotteluvapaa lakkautetaan, tuki- ja poliittisiin lakkoihin osallistumista rajoitetaan henkilökohtaisten sakkojen uhalla ja ansiosidonnaista päivärahaa leikataan.

Ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkattomuus tarkoittaa sitä, että työntekijät tulevat sairaana töihin, myös sote-aloilla, jos toimeentulo sitä vaatii. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on voinut käyttää aikuiskoulutuksen mahdollisuutta lisä- ja täydennyskoulutukseen tai vuorotteluvapaa on auttanut jaksamaan työelämässä pidempään, samalla kun sijaiseksi on palkattu työtön työnhakija. Kuvottavinta on, että hallituksen esittämät leikkaukset kohdistuvat rankasti naisvaltaisille aloille, jolloin työvoimapula pahenee ja vaikeuttaa huomattavasti mm. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamista asiakkaille ja potilaille.

Maan hallituksen ohjelma kohdistaa leikkaukset siten, että ne heikentävät ammattiyhdistysliikkeen toimintaa, työntekijöiden toimeentuloa ja leikkaavat sosiaaliturvaa. Leikkauksia perustellaan taloudellisilla syillä, mutta todellisuudessa hallitus antaa verohelpotuksia hyvätuloisille ja moukaroi pirstaleiksi verorahoituksella tuotettuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Siksi on painavat syyt tehdä toimenpiteitä työntekijöiden ja hyvinvointiyhteiskunnan puolesta!

Sirkka-Liisa Kähärä
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja
Vantaan kaupunginvaltuutettu

Katso myös nämä: