Suomessa on pitkään haluttu panostaa sosiaali- ja terveyspalveluihin, joista kunnat vastaavat vielä vuoden loppuun saakka. Sen jälkeen sosiaali,- terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät uusien hyvinvointialueiden vastuulle. Vantaa -Kerava hyvinvointialueen – tuttavallisesti VAKE – rakentaminen lähti liikkeelle takamatkalta.

Tammikuun historiallisissa aluevaaleissa keravalaisia aluevaltuutettuja saatiin yhdeksän. Yhteensä aluevaltuutettuja on 69 henkilöä, joista aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja tulee Keravalta. Poliittisissa neuvotteluissa aluehallitukseen pääsi kolme keravalaista. Muut toimielimet aloittavat työnsä syksyllä. Kokoukset järjestetään Vantaan kaupungintalolla. Aluevaltuuston kokouksia voi seurata internetissä.

Aluevaltuuston työskentely käynnistyi virallisesti maalikuussa. Kevät on mennyt hallinnollisiin päätöksiin, johtavien viranhaltijoiden valintoihin sekä vantaalaisen ja keravalaisen poliittisen kulttuurin yhteensovittamiseen. Kevään aikana on hyväksytty uuden HUS-yhtymän perussopimus ja uuden Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus.

Kesän jälkeen aluevaltuusto jatkaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategian ja talousarvion 2023 rakentamista. Hyvinvointialueen vuoden 2023 kokonaismenoihin olisi käytettävissä tämän hetken tiedon mukaisesti noin miljardi euroa. Alustavan laskennan perusteella talousarviokehyksen tilanne näyttäytyy alijäämäisenä. Vertailun vuoksi Keravan tämän vuoden sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot ovat noin 120 miljoonaa euroa. Valtion rahoitus hyvinvointialueille ei sisällä erillistä investointirahoitusta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategia sisältää palvelustrategian. Kaupunkilaisten kannalta oleellista tulee olemaan palveluverkkosuunnitelma, palveluiden saatavuus ja laatu sekä asiakasmaksujen taso. Ensimmäiset vuodet hyvinvointialue maksaa sote-kiinteistöistä vuokraa Vantaan ja Keravan kaupungeille.

Erityisen tärkeää on huolehtia palveluverkon toimivuudesta koko alueen asukkaiden – myös keravalaisten näkökulmasta. Meille sosialidemokraateille on tärkeää nopea pääsy palveluihin, ja että asiakasmaksut eivät saa olla esteenä palveluihin hakeutumiselle.

Uudistuksen onnistuminen edellyttää riittävän, osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden varmistamisen.

Valitettavasti Vantaan ja Keravan alueella ei ilmesty yhteistä sanomalehteä, joten valmistelun seuranta jää kaupunkilaisten aktiivisuuden varaan. Vantaan ja Keravan sosialidemokraatit ovatkin päättäneet panostaa viestintään syksyllä.

Anne Karjalainen, Vantaan ja Keravan aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja, Kerava (sd.)

Nina Korventaival, Vantaan ja Keravan aluehallituksen jäsen, Kerava (sd.)

Katso myös nämä: