Keravan SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt tämän illan valtuuston 15.3. kokoukseen seuraavan valtuustoaloitteen:

Viime vuonna 2020 Keravan kaupungin maksama työmarkkinatuen kuntaosuus nousi ennätykselliseen 3 miljoonaan euroon. Keravalla on tällä hetkellä yhteensä 2436 työtöntä, joista 678 pitkäaikaistyöttömiä. Nyt olisikin tärkeää kehittää uusia palveluja, menetelmiä ja tapoja työllistää keravalaisia työttömiä. Tämä olisi ns. win-win-win –tilanne, kun pitkään työttömänä ollut pääsisi uudelle työura- tai opiskelupolulle ja uusia ammattilaisia saataisiin koulutettua työvoimasta kärsiville aloille. Samaan aikaan Keravan maksama kuntaosuus pienenisi. Hyviä uusia malleja ja käytänteitä on mahdollista hakea muista kunnista, kuten esimerkiksi Oulusta.


Oppisopimus osana kuntien työllisyyspalveluja – Case Oulun Lintulammen asukasyhdistys ry
Oulun mallissa työttömille tarjotaan mahdollisuus kouluttautua oppisopimuksella uuteen ammattiin, joissa työllisyysnäkymät Oulun seudulla on hyvät. Mallissa hyödynnetään palkkatukea ja sen lisäksi Oulu maksaa kuntalisän. Oulun mallissa työnantajana ja käytännön toteuttajana toimii paikallinen kolmannen sektorin toimija ja oppisopimuksen toteuttaa paikallinen ammatillinen oppilaitos. Mallissa on panostettu oppisopimuskoulutettavan ohjaukseen. Tavoitteena on että noin 18 kk oppisopimusjakson jälkeen siirrytään joko Oulun kaupungille töihin, avoimille työmarkkinoille tai jatkamaan opintoja. Mallilla on saatu koulutettu erityisesti lähihoitajia ja lähiavustajia ikäihmisten kotiin tarjottavaan hoivapalveluihin.

Mallia on mahdollista muokata Keravalle sopivaksi ja hakea ulkopuolista rahoitusta mallin rakentamiseen. Oppisopimuksella on mahdollista kouluttautua useisiin ammatteihin ja työllistyä eri sektoreille mm. hoitoala, varhaiskasvatus, henkilökohtainen avustaminen, kotipalvelut, liikunta-ala, kunnossapito, rakentaminen, siivous, valmennus, kulttuuri-ala.

Keravan SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Kerava lähtee rakentamaan uusia toimintamalleja työllisyyden parantamiseksi, ja että selvitämme ulkopuolisen rahoituksen hakemista näiden työllisyyttä parantavien mallien kehittelyyn. Lisäksi ehdotamme että Kerava selvittää Oulussa käytössä olevan kolmannen sektorin rakentaman ja käytössä olevan oppisopimusta hyödyntävän työllistävän mallin soveltamista Keravalle.

Katso myös nämä: