Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täältä

Kuka tekee työt ja järjestää sekä tuottaa palveluita tulevaisuudessa asukkaille, jos työntekijöistä on jatkuva pula? Kuinka henkilöstön hyvinvoinnista ja motivoinnista huolehditaan kunnissa ja hyvinvointialueella? 

Julkista sektoria vaivaava akuutti osaaja- ja henkilöstöpula vaikeuttaa palveluiden tuottamista. Siksi monia ammattilaisia etsitään kiivaasti avoimiin tehtäviin hoitamaan kuntien ja hyvinvointialueiden palveluita.  

”Olemme kriisissä, jossa kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstöpolitiikkaan tarvitaan nopeita ratkaisuja ongelmien selättämiseksi”, toteaa Säde Tahvanainen.

Tahvanaisen mukaan osaajapulan taustalla on vuosikymmenten aikana syntyneet vääristymät työoloissa ja palkkauksessa sekä johtamisen ongelmat.

Koko valtakuntaa piinaava ongelma varmasti olisi syytä käydä läpi tarkemmin.  

”Olemme tilanteessa, jossa julkisen sektorin työntekijöistä peräti kolmasosa on jäämässä eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä. Osaajapulaan on suhtauduttava vakavasti, koska kilpailu työntekijöistä kiristyy. Pelkästään koulutuspaikkojen lisääminen ei auta työvoimapulassa, jos hakijoita ei ole tarpeeksi ja siksi tarvitaan myös kilpailukykyiset korvaukset tehdystä työpanoksesta”, sanoo Tatu Tuomela.

Parempaa johtamista ja rekrytointia

Työtä ja työpaikkoja on tulevaisuudessakin tarjolla. Osaajat oikeisiin paikkoihin on vain pystyttävä löytämään.

”Meidän demareiden on tärkeää huolehtia siitä, että kunnissa ja hyvinvointialueella panostetaan työntekijöiden rekrytointiin ja rekrytointitapoja on kehitettävä”, Tuomela toteaa.

Tahvanainen on samaa mieltä ja mainitsee, että erilaiset laatuhankkeet ja henkilöstöpolitiikkaan keskittyminen on pidettävä jatkuvasti poliitikkojen työpöydällä. Henkilöstöä on kuunneltava ja huomioitava poliittisessa päätöksenteossa.  

”Me päättäjät voimme vaikuttaa paikallistason olosuhteisiin vahvalla henkilöstöpoliittisella ohjauksella. Vantaalla demareiden aloitteesta on käynnistetty henkilöstöjohtamisen laatuhanke ja lähdetty aktiivisesti kehittämään myös muuta työhyvinvointia”, Tahvanainen kertoo. Vantaalla poliitikkojen päätöksillä on onnistuttu lisäämään rahoitusta henkilöstöetuihin, mm. liikuntaan ja kulttuuriin sekä edistetty kouluttautumismahdollisuuksia ja panostettu työhyvinvointiin.  

”Parempaa johtamista on haluttu edistää esimiesten ja ylemmän tason johtamisen koulutuksen ja valmennuksen avulla. Johtamisella on todella suuri merkitys siinä, kuinka henkilöstö voi kokonaisuudessaan. Laadukkaat palvelut syntyvät innostuneen, sitoutuneen ja hyvinvoivan henkilöstön työllä”, Tahvanainen huomauttaa.  

Työkykyjohtamisella kokonaisvaltaista hyvinvointia  

Tuomela ja Tahvanainen korostavat, että kunnossa olevan palkkauksen lisäksi panostuksia tarvitaan nimenomaan työhyvinvoinnin ja työntekijöiden oman kehittymisen ja osaamisen edellytysten parantamiseen.  

”Työkykyjohtaminen on otettava kehityskohteeksi. Sen avulla voidaan luoda työtä ja käytänteitä, jotka tukevat työntekijän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja työkykyä. Samalla se edistää koko organisaation menestystä. Ja tuo myös säästöjä”, Tuomela sanoo ja jatkaa.  

”Työkykyjohtamisen avulla pystytään lisäämään niin henkilöstön terveyttä, mutta myös huomioimaan eri elämäntilanteiden vaikutukset työkykyyn. Se voi tarkoittaa joissain tilanteissa esimerkiksi joustavia työratkaisuja tai työntekijän koulutus- ja osaamistason kehittämistä siten, että työkyky ja motivaatio pysyvät kunnossa”.  

Tahvanainen kertoo, että Vantaa on ostanut esimerkiksi koko henkilöstölleen lisä -ja täydennyskoulutusta. Lisäksi valtuusto on linjannut, että kaupungin tulee toimia aktiivisesti työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseksi sekä työntekijöiden palkitsemiseksi. Tämänkaltaiseen kehittämiseen on jatkossakin löydyttävä resursseja.

”Pullonkaula-aloille, esimerkiksi lastenhoitajien ja erityisopettajien saatavuuden edistämiseksi, on järjestetty kaupungille räätälöityjä koulutusryhmiä tai tuettu omatoimista opiskelua työajalla. Näin tulee myös jatkaa.”

Säde Tahvanainen
valtuutettu ja Vantaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
aluevaltuutettu Vantaa-Kerava hyvinvointialue

Tatu Tuomela
henkilöstö- ja työllisyysjaoston puheenjohtaja, Kerava

Katso myös nämä: