Arvoisat valtuutetut, hyvä keravalaiset

Kun maaliskuussa alkoi lockdown ja myöhemmin Uudenmaan rajat suljettiin niin kukaan ei olisi voinut siinä vaiheessa tietää, kuinka paljon tämä terveyskriisi tulisi muuttamaan maailmaa, suomalaista yhteiskuntaa ja meidän keravalaisten arkea. Kriisin päättyminen ei ole näköpiirissä kunnes riittävä määrä kansalaisia on saatu rokotettua.  

Vielä emme tiedä, miten paljon kuntalaiset ovat jättäneet hoitamatta muita sairauksia koronan takia. Terveyskriisi on synnyttänyt sosiaalisen kriisin,  joka on näkynyt nuorten levottomuutena ja perheiden avunpyyntöitä myös täällä Keravalla. On hyvä että turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota yhteistyössä Itä-Uudenmaan poliisin kanssa. Meidän pitää pystyä vaikuttamaan taustalla oleviin huume- ja päihdeongelmiin sekä syrjäytymiskierteeseen. Suuri kiitos vapaaehtoisille, jotka olette osaltanne auttaneet keravalaisia selviytymään kriisin keskellä.

Keravalla suoriuduttiin kevään koronatoimista hyvin. Haluan kiittää kaupungin henkilökuntaa joka venyi vaikeissa olosuhteissa jolloin osa siirtyi jopa uusiin työtehtäviin. Keravan kaupunki ei lomauttanut tai irtisanonut koronan takia ketään. Jopa kesätyöntekijöitä palkattiin.

Terveyskriisi on laittanut kuntien talouden ahtaalle kun verotulot ovat vähentyneet, palveluja ollaan jouduttu tuottamaan uudella tavalla ja koronan välittömiin toimiin mm. testaukseen ja jäljitykseen on jouduttu panostamaan. Suomen hallitus teki viisaan päätöksen sen suhteen että kuntia ja sairaanhoitopiirejä on tuettu suoraan taloudellisesti. Toivottavaa olisi että valtio tukisi suoraan myös HSL:ää sillä vähentyneellä joukkoliikenteen käyttämäärillä on heijastusvaikutuksia tänne Keravalle kuntaosuuksien kasvuna tulevina vuosina.

Korona on aiheuttanut taloudellista ahdinkoa keravalaisille kotitalouksille. Keväällä Kerava keikkui Uudenmaan tilastojen kärjessä lomautusten määrän suhteen. Useat keravalaiset työskentelevät palvelualoilla tai lentokentällä. Kaupunginhallitus huojensikin asiakasmaksuja ja Keravan energia laski asukkaiden ja yritysten sähkön siirtohintoja 1. kesäkuuta alkaen.

Keravan ensi vuoden talousarviota rakennettiin sumussa pandemian keskellä. Ensi vuodelle emme ole budjetoineet erillistä koronapuskuria esimerkiksi mahdollisiin rokotuksiin. Toivottavaa on että tältä osin valtio korvaisi aiheutuneet kustannukset.

Meidän sosialidemokraattien mielestä keskellä terveyskriisiä ei kannattanut leikata palveluja, nostaa sote-asiakaspalvelumaksuja eläkelläisiltä, työttömiltä tai nuorilta.

Silti pitää olla huolissaan siitä että ensi kertaa Keravan kaupungin historiassa ensi vuoden talousarvio 2021 on käyttötalouden suhteen jo lähtökohdiltaan alijäämäinen. Toisaalta edellisten vuosien ylijäämäiset tilinpäätökset ovat mahdollistaneet lainamäärän pienentämisen ja talouden vahvistamisen, josta on hyötyä näinä vaikeina aikoina. Joka tapauksessa ensi keväänä valittavalla uudella valtuustolla on edessään isot haasteet.

Keravan sosialidemokraatit eivät kannata leikkauslistoja vaan esitimme poliittisten ryhmien talousarvioneuvotteluissa vuodelle 2024 ulottuvaa Kerava polkua, jonka avulla olisi tasapainotettu taloutta. Valitettavasti tähän ei löytynyt laajaa kannatusta.

Kaikkien valtuustoryhmien yhdessä sopiman talousarvion ensimmäisessä kohdassa sanotaan: ”Edellytetään, että kaupunginhallitus laatii yhteistyössä lautakuntien kanssa 31.5.2021 mennessä ehdotukset kaupungin toimintojen ja palvelujen tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi.” Talouden epävarmoina aikoina kaupungin oma toiminta ja kyky löytää uusia tapoja tuottaa palveluja korostuu.


Esimerkkinä tästä mm. halutaan selvittää, miten nuorten palveluita voisi kehittää esimerkiksi suuntaamalla resursseja nuorten aseman palveluihin ja etsivään nuorisotyöhön.

Arvoisat kuulijat,

Rakenteellisten uudistusten lisäksi tarvitaan tulopohjan vahvistamista. Siksi vuoden alussa käynnistyvään Kerava-Vantaa työllisyyden kuntakokeiluun kohdistuu suuria odotuksia. Aikoinaan TE-toimisto siirrettiin Keravalta Järvenpäähän. Nyt pitää saada riittävät työvoimapalvelut Keravalta. Yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa pitää tiivistää.

Ensi vuonna Keravalla investoidaan lähes 40 miljoonalla eurolla. Tärkeitä investointeja ei kannata siirtää. Tästä esimerkkinä Marttilan vanhusten palvelutalon aloittaminen ensi vuonna. Sompion puiston kokonaissuunnittelua jatketaan. Onneksi Nuorten skeittiparkin rakennesuunnittelu etenee.

Suomen kestävän kasvun keskiössä ovat ilmastonmuutoksen toimet, digitalisaatio, koulutus ja tutkimus. Keravan tulee osaltaan edistää näitä toimia. Keravan kaupunkilaisten omistama energiayhtiö käyttää ensi vuodesta alkaen energiatuotannossaan vain uusiutuvia biopolttoaineita kun turpeen käytöstä luovutaan lopullisesti.

Haluan kiittää Keravan kaikkia poliittisia ryhmiä siitä että jälleen kerran saimme yhdessä löydettyä talousarviokokonaisuuden, mikä hyödyttää kaikkia keravalaisia. Nyt käsittelyssä oleva talousarvioehdotus on kompromissi, jonka takana me sosialidemokraatit voimme seisoa. Haluan kiittää myös kaupunginjohtajaa, kamreeria ja kaupunginsihteeriä sekä koko johtoryhmää siitä että valmistelitte neuvotteluihin taustamateriaalia ja näin edes autoitte lopputuloksen syntymistä.

Useissa kielissä, kun kohotetaan maljoja, toivotetaan hyvää terveyttä. Tämän vuoden jälkeen ymmärtää paremmin sen merkityksen. Haluan toivottaa keravalaisiin perheisiin terveyttä, rauhallista joulua ja parempaa ensi vuotta. Pysytään kotona, pidetään etäisyyttä mutta pidetään huolta läheisistä ja naapureista. Kiitos.

Katso myös nämä: