Valtuustoaloite sote-henkilöstön kiittämisestä koronan aikana tehdystä työstä

Korona-aika on ollut sosiaali- ja terveysalan työntekijöille monin tavoin raskas ja se on vaatinut heiltä paineensietokykyä ja joustamista. Valmiuslaki mahdollisti poikkeamia palvelusuhteen ehdoissa mm. vuosilomien, työtehtävien, työyksiköiden vaihdon ja irtisanomisajan suhteen. Edelliset lisäsivät työntekijöiden kuormitusta tilanteessa, jossa työn suorittaminen asettaa heidät eturintamaan kaikille tuntemattoman ja uhkaavan uuden viruksen kanssa.

Koronan toinen aalto on parhaillaan käynnissä ja emme tiedä, miten kova koitos sote-henkilöstöllä on edessä. Tehyn teettämän kyselyn mukaan vain 23 % hoitajista uskoo jaksavansa sote-alan työtehtävissä työuransa loppuun asti. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa Kerava tarvitsee erityisen paljon hoito- ja ohjaustyötä tekevää motivoitunutta sote-henkilökuntaa.

Me aloitteen jättäneet ja aloitteen muut allekirjoittaneet esitämme, että Keravan kaupunki osoittaa arvostuksensa suoraa asiakastyötä tekeville sote-alan työntekijöille, joiden työtehtävien hoitaminen ei ole mahdollista etätyössä. Esitämme, että Kerava lahjoittaa kaupungin palveluksessa oleville suoraa asiakastyötä tekeville ohjaus- ja hoitotyön ammattilaisille kiitokseksi arvokkaasta työstä tuntuvan suuruisen verottoman lahjakortin vai vastaavan etuuden, jonka työntekijä voi käyttää omaa jaksamistaan tukevaan toimintaan. Etuuden hankinnassa huomioidaan keravalaiset yritykset.

Tämän aloitteen mukainen sote-henkilöstön kiittäminen on toimenpide, joka osaltaan vahvistaa Keravan strategista tavoitetta olla työnantaja hyvinvoiville ja innostuneille työntekijöille. Kerava on monessa asiassa edelläkävijä, nyt meillä on mahdollisuus olla sitä myös työnantajana poikkeuksellisessa pandemiatilanteessa.

Aloitteen ideoimiseen ja muotoiluun on osallistunut myös sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Heli Karhu.

Keravalla – Hyvän elämän kaupungissa

Nina Korventaival (SDP)

Samuli Isola (SDP)