Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täältä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen eli VAKEn keskeinen strateginen tavoite on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Ensi vuoden taloussuunnitelman tulee sisältää uudistusohjelma, jossa on konkreettisia esityksiä toimista, joilla parannamme toimintaa ja turvaamme hyvän palvelutason kaikille VAKEn asukkaille. Toiminnan alkuvaiheessa merkittävin haaste palvelujen saatavuuden parantamiselle on ollut henkilöstön saatavuusongelmat lähes kaikilla VAKEn tehtäväalueilla. Haluan korostaa sitä, että henkilöstöasioihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

VAKE työllistää lähes 5 000 sote-alan ammattilaista. Heistä muodostuu voimavara, jolla alueen asukkaille tarjotaan laadukkaita palveluita. Jokainen VAKEn työntekijä on siis korvaamattoman arvokas.  Mielestäni työntekijöiden työhyvinvointiin ja palkitsemiseen on satsattava entistä enemmän, jotta alueemme pystyy houkuttelemaan tänne parhaimmat tekijät. Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta on kilpailuvaltti ja tämän vaaliminen on meille tärkeää.

Vuoden 2024 tärkeimmät budjettiesitykset:

  • Näkemyksiä miten vahvistamme omaa palvelutuotantoa kustannustehokkaasti
  • Uudistusohjelman tulee sisältää konkreettisia ehdotuksia sekä palvelutason että lähipalvelujen parantamiseksi

Jari Sainio
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja

Katso myös nämä: