Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täältä

Soteuudistuksen tavoitteena valtakunnallisella tasolla on mm. lisätä asiakaslähtöisyyttä sekä palveluiden saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Tavoitteiden toteutumiseksi tarvitaan palveluiden käyttäjien osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella eli VAKEssa tätä kehitetään aktiivisesti. 

Kuntaliiton ja THL:n suositusten mukaisesti VAKEen on laadittu osallisuusohjelma, joka pitää sisällään myös konkreettisia toimenpiteitä. VAKEssa toimii myös luottamushenkilöistä koostuva lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta, joka seuraa osallisuusohjelman toteutumista. Lähidemokratia voidaan nähdä asukkaille tarjottavana mahdollisuutena osallistua päätöksentekoon äänestämällä, osallistumalla julkisiin kuulemisiin tai antamalla palautetta paikallisille viranomaisille ja päättäjille.   

VAKEn äänestysprosentti vuoden 2022 aluevaaleissa oli 39,2 ja alueellinen ero kaupunginosien välillä oli suurta; joillakin alueilla äänestettiin selvästi vilkkaammin kuin toisilla. Tavoitteena on, että jokainen äänioikeutettu kävisi äänestämässä. Miten sitten tavoittaa paremmin heitä, jotka eivät äänestä? Vahvistamalla asukkaiden osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta voisimme saada positiivisen vaikutuksen äänestysprosenttiin.  Kun asukkaat voivat itse vaikuttaa oman subjektiivisen palvelun sekä toiminnan suunnitteluun ja toteutumiseen, lisää se asukkaan osallisuutta ja hyvinvointia.  

Aluevaltuutettuina kohtaamme ihmisiä jalkautumalla erilaisiin asukkaille suunnattuihin tapahtumiin, joissa paikalliset puolueyhdistykset ovat mukana. Asukkaiden ja luottamushenkilöiden välinen vuoropuhelu on tärkeää. Me päättäjät haluamme kuulla palautetta siitä, mikä palveluissa koetaan toimiviksi ja mitä pitäisi kehittää. Olemme kokeneet, että jalkautuessa ihmisten pariin myös meistä päättäjien näkemyksistä ollaan aidosti kiinnostuneita. Keskustellessa voimme vaihtaa kuulumisia mielen päällä olevista asioista, ja tarvittaessa viemme asukkaiden antamaa viestiä myös eteenpäin. Luottamushenkilöt tavoittaa myös sähköpostitse tai puhelimitse, mikä on myös hyvä väylä palautteen antoon. 

Soile Eriksson
Aluevaltuutettu 

Ulla-Maija Kopra
Aluevaltuutettu

Katso myös nämä: