Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täältä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue vastaa varsinaisten vammaispalveluiden toteuttamisesta, mutta julkisten palveluiden esteettömyyden ja saatavuuden varmistaminen on myös Vantaan ja Keravan kaupunkien vastuulla. Esteettömyys tarkoittaa sitä, että ympäristön ja palveluiden suunnittelussa otetaan huomioon jokainen ihminen. Fyysisessä ympäristössä on otettava huomioon myös aistiesteettömyys ja hahmottamiseen liittyvät haasteet. Digipalveluissa tulee huomioida niiden helppokäyttöisyys ja selkokielisyys, eli kognitiivinen saavutettavuus.

Vammaispalveluissa on kyse niistä palveluista ja tukitoimista, joiden avulla vammaisen henkilön yhdenvertaisuus, osallisuus ja itsemääräämisoikeus yhteiskunnassa toteutuu. Vammaispalveluita myönnetään vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella edelleen. Viime hallituskauden loppumetreillä eduskunnan hyväksymän uuden vammaispalvelulain voimaantuloa on hiljattain istuvan hallituksen toimesta siirretty sosialidemokraattien vastustuksesta huolimatta vuoden 2025 alkuun. Todennäköistä on, että lakivalmistelun uudelleen avauksen jälkeen siihen tehdään muutoksia, joiden myötä lain soveltamisala ja vammaispalveluiden palveluvalikko kapenee suunnitellusta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on ollut toiminnassa vajaan vuoden. Sote-uudistuksen yhteydessä purettiin erityishuoltopiirit, joiden vastuulla oli aiemmin järjestää kehitysvammaisten erityishuollon palveluja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Eteva kuntayhtymän Vantaan ja Keravan alueella sijaitsevat asumisyksiköt ja päiväaikaisen toiminnan yksiköt henkilöstöineen siirtyivät hyvinvointialueelle. Vaativat kehitysvammapsykiatrian palvelut siirrettiin samassa yhteydessä osaksi HUS:n toimintaa. On selvää, että valtavat muutokset yhdessä alalla vallitsevan henkilöstöpulan kanssa ovat tuoneet mukanaan myös haasteita.

Hyvinvointialueen on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut järjestetään niin, että ne vastaavat alueen asukkaiden palvelutarpeeseen. Suuri osa vammaispalveluista ovat subjektiivisia palveluita, joiden järjestämiseen tulee varata riittävät määrärahat. Mikäli määrärahat loppuvat kesken kauden, hyvinvointialueen on muutettava talousarviota. Näin ollen on selvää, ettei vammaispalveluista voida säästää.

Meille sosialidemokraateille on tärkeää, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue pystyy vastaamaan vammaisten ihmisten palvelutarpeeseen nyt ja tulevaisuudessa. Haluamme tehdä työtä sen eteen, että alueellamme toteutuu YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista siitäkin huolimatta, ettei kyseistä oikeudellisesti sitovaa kansainvälistä asiakirjaa pidetä valtakunnan tasolla yhtä merkityksellisenä.

Nina Korventaival 
Keravan kaupunginvaltuutettu
Valtuustoasiain neuvottelukunnan pj.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen
Terveydenhuollon palvelut -jaoston vpj.

Katso myös nämä: