Kuntapäättäjät saivat joulutauolle luettavaksi yli 1600-sivuisen lakiehdotuksen sote-uudistuksesta. Uusille hyvinvointialueille siirrettäisiin vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäminen. Yleisen hyvinvoinnin edistäminen jäisi kaupunkeihin. Meidän keravalaisten palvelut järjestettäisiin Vantaa-Keravan hyvinvointialueella, jonka nimeksi Kerava on lausunnossaan ehdottanut Etelä-Uudenmaan hyvinvointialuetta.

Jo alusta alkaen on ollut selvää, että Keravan suunta on etelä eli Vantaa ja Peijaksen sairaala, joka on tullut meille tutuksi ilta- ja yöpäivystyksen osalta. Lisäksi meillä alkaa Vantaan kanssa maaliskuussa yhteinen työllisyyden kuntakokeilu.

Viisautta olisi aluksi keskittää hyvinvointialueen pohjoisen osan sosiaali- ja terveyspalvelut Keravan sote-keskukseen, johon Kerava investoi parhaillaan. Hyvä asia on se, että molemmat kaupungit ottavat parhaillaan käyttöön Apottia. Näin uusi hyvinvointialue saa heti alkuun yhteisen toiminnan- ja asiakasohjausjärjestelmän eikä vanhoja poistuvia järjestelmiä tarvitse roikottaa mukana.

Isoin haaste tulee olemaan hyvinvointialueiden rahoitus. Miten toimitaan,  jos loppuvuodesta tulee erikoissairaanhoidosta lisälasku, palvelutarve kasvaa ja hyvinvointialueen omia kustannuksia ei ole onnistuttu pitämään hallinnassa? Kunnat eivät maksa hyvinvointialueen laskuja eikä hyvinvointialueella ole ensi vaiheessa verotusoikeutta. Siksi uuden hyvinvointialueen toiminta ja talous on suunniteltava huolella alusta alkaen.

Kuinka me pienempänä kaupunkina pärjäämme Vantaan kanssa (K-U 27.12.2020)? Meillä on hyvät yhteydet Vantaan päättäjiin. Käytännön yhteistyötä tehdään jo sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi Vantaa ja Kerava kuuluvat Keski-Uudenmaan pelastuslaitokseen, joka tulee jakaantumaan uudistuksen myötä kahdelle hyvinvointialueelle.

Keravan koko suhteessa Vantaaseen saattaa olla valmisteluvaiheessa haastavaa. Toisaalta tulee muistaa että vuoden 2022 aluevaaleilla valitut hyvinvointialueen päättäjät vastaavat kaikkien alueella asuvien sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista – myös keravalaisten. Tärkeintä on, että kenenkään sote-palvelut eivät sijaitse kohtuuttoman kaukana ja että niihin pääsee helposti bussilla tai junalla. Apua pitää saada nopeasti onnettomuustilanteissa ja ensihoitopalveluita ei saa heikentää.

Sote-uudistus on myös kuntauudistus.

Anne Karjalainen

Keravan kaupunginvaltuuston 1.varapuheenjohtaja (SDP)

Juttu on alun perin julkaistu Keski-Uusimaa-lehdessä

Katso myös nämä: