Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täältä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä HUS:n palvelujen toimivuus ja yhteensopivuus ovat avainasemassa, jotta sote-uudistuksen tavoite toteutuu – painopiste siirtyy erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Tämän muutoksen eteen tulee tehdä töitä yhdessä. Valitettavasti muutokset isossa organisaatiossa tapahtuvat hitaasti ja ehkäisevien palvelujen vaikutukset nähdään vuosien kuluttua.

Niin hyvinvointialueilla kuin HUS:ssa suurena haasteena on talous, miten käytössä olevat rahat riittävät. Niin meillä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (VAKE) kuin HUS:ssa kuluvan vuoden talousennuste on useita kymmeniä miljoonia miinuksella, eikä vuosi 2024 näytä yhtään valoisammalta. Hyvinvointialueiden rahoitus tulee valtiolta ja HUS:lle puolestaan Uudenmaan hyvinvointialueilta ja Helsingiltä. Katse rahoituksen korjaamiseksi tulee siis kääntää valtioon päin.

Toisena isona haasteena sekä Vake:ssa että HUS:ssa on henkilöstöpula. Hyvinvointialueellamme on avoinna noin kolmesataa työpaikkaa, joista suurin ammattiryhmä on sairaalan ja vanhustenhoivan hoitohenkilökunta. Näitä henkilöstöpuutoksia korvataan ostopalveluhenkilökunnalla, jotta ympärivuorokautinen hoito ja hoiva turvataan.  HUS:sta puuttuu leikkaussaleista ammattilaisia niin lääkäreitä kuin hoitajia, mikä hidastaa ja jopa estää leikkausjonojen purkamisen. Hoitojonot ovat HUS:ssa kohtuuttoman pitkät, pisimmät tekonivelleikkauksiin.  Jonojen purkuun etsitään ratkaisuja niin oman toiminnan kehittämisen kautta kuin ostopalveluna ja palvelusetelillä.  Oman henkilöstön saaminen ja pysyminen edellyttää kohtuullista palkkausta ja työhyvinvoinnin kehittämistä yhdessä henkilökunnan kanssa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on terveyskeskuspalveluja kehitetty hyvään suuntaan, mikä näkyy asukkaille parantuneena hoitoon pääsynä. Samalla tulee kehittää Vake:n ja HUS:n yhteisiä hoitopolkuja, jotta perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito toimivat saumattomasti ja jokainen saa tarvitsemansa hoidon oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Pirkko Letto 
HUS-yhtymähallituksen jäsen
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallituksen jäsen

Katso myös nämä: