Toukokuussa tulee täyteen viisitoista vuotta siitä, kun aloitin kuntapäättäjänä Euroopan unionin alueiden komitean jäsenenä Brysselissä. Alueiden komitea osallistuu Euroopan unionin lainsäädäntötyöhön käsittelemällä kaikki komission kuntia koskevat aloitteet ja direktiivit. Komitean tehtävänä on tuoda esille kuntien tarpeet sekä arvioida unionin lainsäädännön vaikutuksia.

Tänä vuonna 30 vuotta täyttävä alueiden komitea on löytänyt oman roolinsa unionin lainsäädäntötyössä. Unionin yli 80 000 kunnassa ja lähes 300 alueella toimeenpannaan yli puolet unionin lainsäädännöstä, toteutetaan 50 prosenttia julkisista investoinneista, ja kerätään 25 prosenttia verotuloista.

Kuntaliiton selvityksen mukaan kunnanhallitusten päätösasioista yhteensä noin 45 prosenttia liittyy suoraan tai välillisesti EU-säädöksiin – esimerkiksi hankinta- tai kaavoituspäätöksiin.

Nykyisen komission kaudella alueiden komitea ja komissio ovat tiivistäneet yhteistyötä niin lainsäädäntötyössä kuin aloitteiden toimeenpanossa. Vuonna 2021 alueiden komitea otettiin täysivaltaiseksi jäseneksi Fit for Future asiantuntijaryhmään, jonka tavoitteena on selvittää, ovatko voimassa olevat EU:n säädökset tarkoituksenmukaisia. Lisäksi on tehty yhteinen toimintasuunnitelma komission koulutus-, kulttuuri- ja innovaatio-osastojen sekä tutkimuskeskuksen (JRC) kanssa kehittäen uusia menetelmiä varmistaakseen tehokkaamman toimeenpanon paikallisella tasolla.

Viidentoista vuoden aikana Euroopassa on ollut riittämiin kriisejä kuten eurokriisi, pakolaiskriisi, terveyskriisi ja nyt sota. Näihin vuosiin on mahtunut sekä Kroatian liittyminen Euroopan unionin jäseneksi että Britannian ero EU:sta.

Kunnat ja alueet huolehtivat kaikkina aikoina – myös poikkeusoloissa – kansalaisten koulutuksesta, rokotuksista, vanhuksista, kotouttamisesta sekä julkisen infrastruktuurin kunnossapidosta. Paikallisdemokratian on toimittava poikkeusoloissakin.

Äärioikeiston nousu Euroopassa on heijastunut myös alueiden komitean työhön. Itä-Euroopan äärikonservatiivien vihapuheen kohteena ovat olleet vuoroin pakolaiset, seksuaalivähemmistöt ja naiset. 

Uuden komission ohjelmalla on suuri merkitys myös kuntiin. Europarlamenttivaalit ovat myös kuntavaalit. Käytä ääntäsi vaaleissa.

Anne Karjalainen (PES)

Kirjoittaja on Keravan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, joka on edustanut Suomen kuntia alueiden komiteassa vuodesta 2009 alkaen.

Katso myös nämä: