Keravan sosialidemokraattisen valtuustoryhmän tiedote 5.3.2024

Keravan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä piti kokouksen 3.3.2024. Tapaamisessa sosialidemokraattinen valtuustoryhmä keskusteli vakavasti tulehtuneesta tilanteesta ja julkisuuteen tulleista asioista, liittyen muun muassa hankintoihin. Ryhmä myös muodosti yhteisen tilannekuvan – olemassa olevien tietojen perusteella – liittyen Keravan hankintoihin ja prosesseihin, joita on käsitelty myös mediassa laajalti.

Kaupunginvaltuutetut ja muut poliittiset luottamushenkilöt Keravan organisaatiossa edustavat kuntalaisia. Kaupungin asiat ovat kuntalaisten asioita ja kuntalaiset ovat saaneet median kautta tietoa siitä, mitä asioissa tapahtuu. Tämä on tärkeä osa demokratiaa ja ihmisten oikeutta saada tietoa yhteisistä asioista ja niiden hoitamisesta Keravalla.

Työtä asioiden edistämiseksi toivottuun suuntaan tehdään nyt monella sektorilla, myös luottamushenkilöiden keskuudessa. Keravan sisäisten selvitysten piti valmistua helmikuun loppuun mennessä, mutta näin ei ole tapahtunut. Asiassa avainasemassa Keravalla on kaupunginhallitus. Keravan sosialidemokraattinen valtuustoryhmä vaatii, että Keravan kaupunginhallitus ryhtyy välittömiin toimiin epäselvyyksien selvittämiseksi ja asioiden saattamiseksi julkiseen tietoon. Hiljaisuus ei ole vaihtoehto.

Kuntalaisten ja luottamushenkilöiden antamasta tiukasta palautteesta huolimatta kaupungin johdon viestintä on ollut jatkuvasti puutteellista, eikä se ole toteutunut ajantasaisesti. Viestintä tulee saada toimivaksi viipymättä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut Keravalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Kyseessä siis ei ole Keravan saama ohje, vaan vakavasti otettava laittomuus. Hankintalain rikkomisesta tulee aiheutua seuraamuksia. Laittomuuksia ei voi hyväksyä missään yhteydessä ja muodossa.

Katso myös nämä: