Euroopan unionin alueiden komitean sosiaalivaliokunnan puheenjohtaja keravalainen kaupunginvaltuutettu Anne Karjalainen (sd.) osallistuu tänään Porton sosiaalihuippukokoukseen Portugalissa.

Karjalainen laati Portugali puheenjohtajamaan pyynnöstä ”Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpano paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta” -lausunnon, jota käsiteltiin keskiviikkona Brysselisssä etäkokouksessa. Paikalla oli Portugalin pääministeri Antonio Costa.

”Eurooppa elää nykypolven suurinta terveys-, sosiaali- ja talouskriisiä, ja se koettelee eurooppalaista yhteisvastuuta. Oikeudenmukainen elpyminen Euroopassa nojaa moitteettomasti toimivaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin, joka suojelee kaikkia kansalaisia ja jota sovelletaan kaikkialla unionissa. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat avainasemassa pantaessa tehokkaasti täytäntöön pilaria, jolla on ratkaiseva rooli kuntien ja alueiden sosiaalisen selviytymiskyvyn vahvistamisessa ja sen palauttamisessa”, Karjalainen totesi.

Puheenjohtajavaltio Portugali järjestää 7.-8. toukokuussa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa käsittelevän sosiaalihuippukokouksen Portossa. Keravalainen Karjalainen edustaa kokouksessa EU alueiden komiteaa.

Lisätietoja: Anne Karjalainen, gsm +35850530744, karjalainen.m.anne@gmail.com

Lauri Ouvinen, Tel. +32 22822063 / +32 473536887, lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Suomenkielinen tiedote: https://cor.europa.eu/fi/news/Pages/local-regional-leaders-ask-prime-minister-ant%C3%B3nio-costa-to-support-socially-fair-eurecovery-and-promote-local-authorities.aspx

Alueiden komitea osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista kuten kunta-alaa koskevista direktiiveistä. Alueiden komiteassa on 350 jäsentä Euroopan unionin kaikista jäsenmaista. Suomen valtuuskunnassa on 8 jäsentä sekä Ahvenanmaan edustaja.
www.cor.eu

Katso myös nämä: